Coğrafi İşaret

Coğrafi işaret; Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

Coğrafi işaret tescili; Ürünün ayırt edici özellikleri, üretim metodu, üretim alanı ve denetim biçimi ile ilgili bilgilerin hukuki düzenleme kapsamında kayıt altına alınmasıdır.

Coğrafi işaretler; menşe adı ve mehreç işareti olarak ikiye ayrılır.

Ürünün; Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması.  Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “menşe adını” belirtir.

Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanması, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “mahreç işareti” göstergesini belirtir.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ÖRNEKLERİ

İzmit Pişmaniyesi – İzmit (2001)

Gemlik Zeytini – Bursa (2005)

Ezine Peyniri – Çanakkale (2006)

BİZİM KATKILARIMIZ

  • Türk Patent Enstitülüsüne yapılan coğrafi işaret tescili başvurusu ile coğrafi tescil süreci başlamaktadır.
  • Başvuru evrakların hazırlanması,
  • İlgili başvuru evraklarının incelenmesi ve eksiklerin giderilmesi,
  • İtiraz süreçlerinin takibi,
  • Süreç takibinin sağlanması.