Daha güçlü yatırımlar için
‘’Yatırım teşvik belgesi’’ şart!

Yatırım yaparken indirim almanız mümkün!

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Yatırım Teşvik Belgesi yatırımların uygun gerçekleşmesi halinde alınacak teşvikleri kapsamaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi ile destek almak isteyen yatırımcılar için toplam yatırım miktarı, yatırımın türü ve yatırım yapılacağı bölge önem taşımaktadır.

Söz konusu belgeye sahip firmalar KDV istisnası, Gümrük vergi muafiyeti, vergi indirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, yatırım yeri tahsisi, Sigorta Primi ve Gelir vergisi stopajı desteklerinden faydalanabilmektedirler.

Yatırım teşvik sistemi; bölgesel, öncelikli, stratejik ve genel teşvik uygulamalarından oluşmaktadır. Burada faydalanılacak destek kalemleri, bu uygulamalara göre farklılık göstermektedir.

İLLERE GÖRE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

İşletmenizi açacağınız veya hali hazırda var olduğu bölge yatırım teşvik belgesi kapsamında alacağınız destekleri etkilemektedir. Türkiye 6 bölgeye ayrılmıştır. Bölge ve yatırım teşvik konusuna göre farklı destekler verilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımların desteklerden fayda sağlayabilmesi için yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Genel teşvik sisteminde asgari sabit yatırım tutarı I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL, III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL olarak uygulanmakta olup aynı zamanda Bölgesel teşvik uygulamaları için ise bu tutar 500 bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ OLABİLİR?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

BİZİM SİZE KATKILARIMIZ NELER?

 • Yatırım Teşvik Belgesi başvuru süreci,
 • Yatırım Teşvik Belgesi süreç yönetimi,
 • Yatırım Teşvik Belgesi revize işlemleri,
 • Yatırım teşvik belgesi devir talepleri,
 • Yatırım teşvik belgesi kapama.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER

1.     Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı
2.     Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil
3.     Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri
4.     Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı
5.     Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
6.     Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi
7.     Derinin tabaklanması ve işlenmesi
8.     Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak)
9.     Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı
10.  Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı
11.  Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil), (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)
12.  Elektrikli makine ve cihazları imalatı
13.  Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları
14.  Gıda ürünleri ve içecek imalatı
15.  Giyim eşyası imalatı
16.  Hastane yatırımı, huzurevi
17.  Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı
18.  İç ve dış lastik imalatı
19.  İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı
20.  İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı
21.  İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar
22.  Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
23.  Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin imalatı
24.  Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
25.  Kömür gazı üretimi (sentez gazı)
26.  Lisanslı depoculuk
27.  Madencilik Sektörü
28.  Makine ve teçhizat imalatı
29.  Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)
30.  Metal eşya
31.  Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)
32.  Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)
33.  Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)
34.  Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı
35.  Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)
36.  Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)
37.  Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi
38.  Motosiklet ve bisiklet
39.  Oteller (3 yıldız ve üzeri)
40.  Öğrenci yurtları
41.  Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
42.  Patlayıcı madde imalatı
43.  Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
44.  Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
45.  Seracılık (5 dekar ve üzeri)
46.  Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı
47.  Sınai kalıp
48.  Soğuk hava deposu hizmetleri (500 metrekare ve üzere)
49.  Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)
50.  Tekstil ürünleri imalatı
51.  Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı

 

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS)

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi, Yatırım Teşvik Belgesi alınması ve belge ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesini sağlayan TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan elektronik bir sistemdir.

 1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı web tabanlı sistem üzeri üzerinden elektronik imza kullanılarak yatırım Teşvik Belgesi için gerekli tüm bilgileri doldurmanız ve başvuru sürecini yönetmeniz gerekmektedir. 2018 yılından itibaren yürürlükte olan sistem ile evrak işleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabiliyor.

 

E-TUYS sistemi üzerinden; teşvik belge müracaatı, belge revize işlemleri, unvan değişikliği, firma bilgi değişikliği, süre uzatımı, belge kapsamında alınan makine teçhizatların satış veya devir işlemleri gibi birçok işlem online olarak yapılabilmektedir.

E-TUYS üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi alınma basamakları:

 1. Kullanıcı yetkilendirme evraklarının elden Bakanlığa iletilmesi,
 2. Kullanıcı e-postasına yetkilendirme mailinin ulaşması
 3. Yetkili yatırımcının bilgileri E-Tuys üzerinden güncellemesi
 4. Bakanlık tarafından yapılan güncellemelerin onaylanması
 5. Yatırım Teşvik Belgesi müracaatının gerçekleştirilmesi ve Bakanlık onayına sunulması

Katalog

Yatırım Teşvik

İncele