İK10 Blog

Kosgeb Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

KOSGEP YAŞAYAN KÜLTÜR MİRASI İŞLETMELER DESTEK PROGRAMI 250.000 TL’ye kadar destek veriyor!
İK10 Danışmanlık kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve usta- çırak ilişkisi ile yeni zanaatkarlar için hazırlanan destek programının tüm detaylarını sizler için hazırladı!
Kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara …

Yatırım Teşvik Sisteminde Beyin Yakan Durumlar

E-TUYS Portalı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından işletilmektedir.
Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi olarak adlandırılan sistemin
kısaltmasıdır. Yatırım Teşvik Belgesi alınması ve teşvik uygulamaları ile ilgili diğer tüm
işlemlerin elektronik ortamda yürütülebilmesine imkan veren bir elektronik sistemdir.
 Önceden projeler, yatırım ile ilgili bilgi ve belgeler ve başvuru dosyaları tamamen fiziksel
olarak …

Kobi’lerde Az Zahmetli Proje Bazlı Olmayan Teşvikler

Bir işletmenin hangi alanda desteğe ihtiyacı olduğuna karar vermek, aynı işletmenin ilerlemesindeki bel kemiğidir. KOSGEB İşletme Geliştirme Destek programı kapsamında  755.000 TL ye kadar destek verilmektedir. Şimdi bu programı birlikte inceleyelim.

İşletme Geliştirme Destek programının kendi dinamiklerinin ve amacının başında  küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin analiz edilmesi ve …

KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Yeşil dönüşüm; Doğal çevrenin tahribatı en aza iniyor. Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzeme değerlendiriliyor, enerji tasarrufu sağlıyor ve çevre kirliliğini en aza indirmeyi hedefliyor. Bu destek programı sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi bu konuda gerekli stratejilerin …

E-Turquality

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, Türkiye’de bilişim ve alt sektörlerinde yer alan firmaların ve iş birliği kuruluşlarının uluslararası pazarda ön plana çıkabilmesi, rekabet avantajı kazanması, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve ihracat performansının artırılması için program kapsamına alınan giderlere ilişkin destek alabilmesini sağlayan yenilikçi bir teşvik ve destek programıdır.

Dünyada ilk kez programlanan …

KOSGEB TEKNOYATIRIM PROJE DESTEĞİ

Son yıllarda ülkemizde oldukça gündemde olan ve teşvikler arasında oldukça fazla talep görerek ilk sırayı alan “Tekno Yatırım “proje desteğidir.

Tekno Yatırım proje dediğimiz şey ise; teknolojik projelere ve bağlantılı ürünlerin üretimine yönelik yatırımlara verilen destek olarak açıklanabilir.  Bir alt ve üst limiti bulunmaktadır. Elbette bu desteğin amacı ve kapsamı …

Yatırımın Büyüğü Küçüğü Olmaz

Yatırmak, yatırım ; çok kıymetli geleceği şekillendiren sihirli birtakım sözcükler. İnsanın önce kendine yatırım yapmasından bahsetmek gerek. Beyin, dev bir biriktirme ve yorumlama deposu ve insan beyninin kapasitesinin 200 trilyon kitaba denk geldiği varsayılıyor. Hal böyleyken bu depoyu ne kadar çok doldurursak ondan alacağımız verim miktarı da doğru orantılı …

Yatırım Gücü “Patent” ile Korunuyor

Yaratıcılık genel olarak baktığımızda; coşkulu fakat sakin, kararlı, odaklanmış fakat çocuk gibi de olabilen, tutkulu fakat eleştirel, akıllı fakat mütevazi ve naif görünümdeki insanlarda barınmaktadır. Yaratıcılıkta önce kendi işletmeleri veya bireysel gelişimleri için, sonrasında ise tüm dünyada ses getirmek, farklılık yaratabilmek için çeşitli metodlar kullanılarak başarı hedeflenir. Metodlar dediğimiz …

Marka Değeri Yaratmak Üzerine

Marka olmak, marka değeri yaratabilmek, marka yönetimini doğru yapmak. Son yıllarda daha da değer veriliyor bu çalışmalara ve bu departmanların süreç yönetimlerine. Markayı sadece tescillemekle iş bitmiyor elbet o markanın hakkını vermek için müşteriyle sadık bir bağ kurmak inanılmaz önemli. Markalaşma kavramının M.Ö 2. yüzyıla dayandığından bahsedilir, Yunanistan’ daki …

KOSGEB Girişimcilik Destekleri

Bireylerin akıllarındaki fikirlerin hayat geçirilmesine girişimcilik denilebilir. Girişimciler risk almaktan korkmadan kendi işini kurabilen kişilerdir. Bu terim aslında bireylerin yeteneği ile ilgilidir.

Girişimci, mal veya hizmet üretimi noktasında girdileri en kârlı şekilde çıktıya dönüştürebilme yeteneğine sahip olmalı, her noktasına hâkim olduğu ve kendine güvendiği alanda işini kurmalıdır. Bugün odaklı …

İhracata Yönelik Devlet Destekleri

İhracat bir ülkenin can damarı, iyi bir ihracat planı, hedef pazar/ potansiyel konumlaması ve doğru satış-pazarlama taktiklerinin yapılmasını devletin sağlamış olduğu teşvik programlarıyla desteklemek gerek. Zira ihracatta rekabet gücü edinmek için birçok prensip var; gerekli know-how’a sahip işletmeler, bunu üretim veya hizmetlerinin sunumunda doğru ve vizyonist kullanmalı ve mutlaka …

Markalaşma Hikayesi Olan Marka Kazanır

Her markanın hikayesi başka başka. Kimisi güçlü etik değerlerle A sınıfı yüksek performanslı ürünleri bir araya getiriyor, kimisi yaşama tutkusuyla eğlenceyi birleştiriyor; kimisi de Nike gibi çeyrek asırdan fazla kullandıkları ‘’just do it’’ sloganıyla evrensel mesajlar vererek kahramanlar yaratıyor. Marka hikayesi, kuruluşundan önce ve kuruluş süresince geçirdiği dönüşümleri, yolculukta …

Coğrafi İşaret Tescilinin Ülke Ekonomisine Katkısı

Coğrafi işaretler, fikri ve sınaî mülkiyet haklarından (FSMH) birisi olmakla birlikte diğer sınaî mülkiyet haklarından (patent, marka, endüstriyel tasarımlar) farklı olarak tek bir üreticiyi değil gerekli koşullarda üretim yapan kişilerin hepsini birden korumaktadır. Çünkü coğrafi işaret alansal, yöresel, ülkesel genelliğe, bir anlamda anonimliğe sahip olup sağladığı hak belli bir …

7103 İlave İstihdam Teşviki

İşsizliğin ve istihdam yükünün azaltılması istihdam teşvik kanunlarının temel amacıdır. Günümüze kadar yapılan teşvik uygulamalarının başarılı olmasıyla birlikte teşvikler genişletilerek günümüze uyarlanmıştır. Bu bağlamda, 27 Mart 2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazete’nin 2’inci Mükerrer Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanun ile 2018 yılında uygulanmak üzere yeni istidam teşvikleri getirilmiştir. …

6111 Sayılı Kanun İstihdam Teşviki

Ülkemizde yaşam standartları eşit olmasına rağmen özellikle kadınlar, gençler, engelliler ve uzun süredir işsiz olan kesimin iş bulma oranı çok düşüktür. Bir iş bulduklarında ise bu genellikle normal iş statüsünde sayılmayan işler arasında olmaktadır. Çok düşük ücretlerle çalıştırılmak hatta kayıtsız çalıştırılmak gibi durumlarda oldukça sık görülmektedir. Böyle devam etmesi …