Tasarım Odaklı Teşvik Danışmanlığı

Tasarım Odaklı Teşvik Danışmanlığı

Ticaret Bakanlığı Tasarım Desteği

Ticaret Bakanlığı Kurumunun sunmuş olduğu Tasarım desteği programı ile ülkemizde tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygın hale gelmesi sağlanarak tasarımcı şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile işletmelerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteklenmektedir.

Birçok işletmeyi yakından ilgilendiren Tasarım Desteği hibe programı ile ülkemizde tasarım yapan ve yaptıkları tasarımları üreterek ihracat gerçekleştiren şirketlerin yurt dışında rekabet avantajı kazanmalarını, ihracat kapasitelerini arttırmalarını ve firmaların tasarım alt yapılarının geliştirilerek tasarımın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. İhracat odaklı bu destek programından sadece yurtiçine yönelik üretim yapan işletmeler yararlanamamaktadır.

Ticaret Bakanlığı Kurumunun sunmuş olduğu Tasarım desteği programı ile ülkemizde tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygın hale gelmesi sağlanarak tasarımcı şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile işletmelerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteklenmektedir.

Birçok işletmeyi yakından ilgilendiren Tasarım Desteği hibe programı ile ülkemizde tasarım yapan ve yaptıkları tasarımları üreterek ihracat gerçekleştiren şirketlerin yurt dışında rekabet avantajı kazanmalarını, ihracat kapasitelerini arttırmalarını ve firmaların tasarım alt yapılarının geliştirilerek tasarımın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. İhracat odaklı bu destek programından sadece yurtiçine yönelik üretim yapan işletmeler yararlanamamaktadır.

 

Kimler Yararlanabilir?
 • İşbirliği kuruluşları,
 • Tasarımcı şirketleri,
 • Tasarım ofisleri,
 • Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler yararlanabilir.

 

Programa Başvuru Koşulları
 • Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeler desteklenir.

Desteklenen Giderler

Tasarımcı şirketler için;
 • Tanıtım Harcamaları(Konaklama giderleri, Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri, Türkçe yapılan tanıtım harcamaları, yurtiçine yönelik tanıtım harcamaları) -> Yıllık en fazla 300.000 ABD Doları
 • Yurt dışı birimlerinin kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları -> Yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
 • Yurt dışı birimlerinin brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri -> Yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri -> Yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
 • İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri -> Yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
 • Danışmanlıklara ilişkin giderler -> Yıllık en fazla 200.000 ABD Doları
Tasarım ofisleri için;
 • Tanıtım Harcamaları(Konaklama giderleri, Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri, Türkçe yapılan tanıtım harcamaları, yurtiçine yönelik tanıtım harcamaları) -> 150.000 ABD Doları,
 • Yurt dışında açacakları birimlerinin; Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları -> Yıllık en fazla 50.000 ABD Doları
 • Yurt dışında açacakları birimlerinin; Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri -> Yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderler -> Yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
 • İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri -> Yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
 • Danışmanlıklara ilişkin giderler -> Yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
İşbirliği kuruluşları için;
 • Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı ve tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve 3 pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları -> Proje başına en fazla 300.000 ABD Doları,
 • İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren Tasarımcıların Yurtdışı Eğitim ve Yaşam Giderleri -> En fazla yıllık 60 adet tasarımcı + Aylık 1.500 ABD Doları
Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri olan şirketler için;
 • İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları -> En fazla 1.000.000 ABD Doları,
 • Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri -> En fazla 250.000 ABD Doları,
 • Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri -> En fazla 150.000 ABD Doları,

Programın Destek Oranı?

Tasarımcı şirketler, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşları ile tasarım ve ürün geliştirme projeleri için destek oranı; %50’dir.

Programın Destek Süresi?

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri için en fazla 4 yıl, işbirliği kuruluşlarında desteklerden bakanlık tarafından uygun görülen projeleri bazında desteklenir. Şirketlerde ise bu durum en fazla 3 yıl olup ancak değerlendirme neticesinde limitler dâhilinde bu süre 2 yıl daha uzatılabilir.

Bizim Katkılarımız

 • Proje fikrinin tarafımızca ön değerlendirilmesinin sağlanması,
 • Projeye dair konunun Literatür taramasının yapılması,
 • Başvuru evraklarının oluşturulması,
 • Proje yazım çalışmasının hazırlanması,
 • Başvurunun yapılması,
 • Projenin süresinin bitimine kadar tüm süreçlerin takip edilmesi,

Katalog

İK10 Danışmanlık

İncele