Kosgeb Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Kosgeb Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

KOSGEP YAŞAYAN KÜLTÜR MİRASI İŞLETMELER DESTEK PROGRAMI 250.000 TL’ye kadar destek veriyor!
İK10 Danışmanlık kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve usta- çırak ilişkisi ile yeni zanaatkarlar için hazırlanan destek programının tüm detaylarını sizler için hazırladı!
Kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Bu destek programı, 15/06/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği ile 13/09/2021 tarih 2021-10 sayılı ve 21/01/2022 tarih 2022-05 sayılı KOSGEB İcra Komitesi kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır. Destek programı ile ilgili her türlü soru ve danışmanlık süreci için bizlerle (0212) 574 01 02 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Destek programına ilişkin maddeler aşağıda sizler için sıralanmıştır.
• Kuruluş desteği; program başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.
• İşletme ve yetiştirme desteği; İşletme ve yetiştirme desteği kapsamında programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 150.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır. ( Tablo 1a olarak aşağıda sunulmuştur.
• Makine ve teçhizat desteği; programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre satın alınan makine ve teçhizat için 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır. Bununla birlikte Makine ve teçhizat desteği kapsamında destek oranı %75 olarak uygulanır.
• Tanıtım ve pazarlama desteği; programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre tanıtım ve pazarlama giderleri için 45.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır. Tanıtım ve pazarlama desteği kapsamında destek oranı %75 olarak uygulanır. (Aşağıda tablo 2A’da verilmiştir.)

İŞLETME ve YETİŞTİRME DESTEĞİ TABLO 1A

TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ TABLO 2A

İK10 Danışmanlık olarak süreci etkin bir şekilde yürütmeye, en hızlı ve yetkin bilgiler ile destek programına başvuru için 0212 574 01 02 Numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın