Geleneksel Girişimci

Geleneksel Girişimci

Programın Hedefi;

İşletmeleri en kırılgan olduğu kuruluş yıllarında desteklemek ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmektir.

 • Geleneksel Girişimcilere 65.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.
 • Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.
 • Program süresi, programın başlangıç tarihi itibariyle 2 yıldır.
 • Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Program süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
 • İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu programdan faydalanmamış olması şartı aranır.
 • Başvuruda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması gereklidir.

 

DİKKAT!

 • Yeni Girişimci Programı başvurusu reddedilen işletme bu programa tekrar başvuramaz.
 • Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken Katma Değer Vergisi destek kapsamı dışında tutulur.
 • Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.

 

DESTEK LİMİTLERİ

 • Kuruluş Desteği
 • Gerçek kişi: 5.000 TL
 • Sermaye şirketi: 10.000 TL
  • Performans Desteği: 5.000 TL – 20.000 TL

 

Birinci Performans Dönemi

 • 180-539 gün ise 5.000 TL
 • 540-1079 gün ise 10.000 TL
 • 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

 

İkinci Performans Dönemi

 • 360-1079 gün ise 5.000 TL
 • 1080-1439 gün ise 15.000 TL
 • 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

 

Sertifika Desteği: 5.000 TL