İK10 Danışmanlık Misyon

Girişimcilik Projelerinde İk10 Danışmanlığın Misyonu:

Girişimciler, henüz işin başında çekirdek değerlerini tanımlayabiliyor olmalı. Bunlar, misyonlarıyla tutarlı olarak ulaşmak istedikleri vizyon için çıkılan yoldaki davranışlarını belirleyecektir. İk10 Danışmanlık’ın misyonu:

Girişimci özelliklerini değerlendirmek,

İş fikrinin ön değerlendirmesi ile pazar araştırmasını yapmak,

İş fikrinin ticarileştirilebilirliğini sorgulamak,

İş planını hazırlamak,

Projenin başarılı olması adına tüm detayları titizlikle inceleyerek dosyayı ilgili kuruma sunmak,

Başarı elde etmiş projelerin süreç danışmanlığını yapmak.

 

Planlamada üretken bakış açıları benimsemek önemli, stratejilerini işin başında belirleyen fakat karşılaşılabilecek sorunlara karşı da hazırlıklı girişimler için başarı kaçınılmaz oluyor.

İş planını nasıl hazırlıyoruz?

  • Ürün/ hizmet ayrışmasının yapılması
  • Pazar ve rekabet
  • Ücretlendirme
  • Müşteriler
  • Lokasyon durumu

 

*Kosgeb girişimcilik projelerinde % 95 başarı vaad ediyoruz.