İleri Girişimci

İleri Girişimci

Programın hedefi;

Ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları ve orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının arttırılması, işletmelerin en kırılgan olduğu kuruluş yıllarında desteklenmesi ve bu işletmelerde istihdamın teşvik edilmesidir.

 • İleri Girişimcilere 365.000 TL’ye kadar destek sağlanır.
 • Yeni Girişimci Programına başvuru yapılabilmesi için ilgili girişimcilik eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir.
 • Program süresi, programın başlangıç tarihi itibariyle iki yıldır.
 • Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Program süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
 • İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu programdan faydalanmamış olması şartı aranır.
 • Başvuruda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması gereklidir.
 • Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcıya satış faturası tarihi ile işletmeye kesilen fatura tarihi arasındaki sürenin 3 yılı geçmemiş olması gerekir.

 

DİKKAT!

 • Yeni Girişimci Programı başvurusu reddedilen işletme bu programa tekrar başvuramaz. Ancak İleri Girişimci Programı başvurusu İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet göstermediği gerekçesiyle reddedilen işletme Geleneksel Girişimci Programına başvuru yapabilir.
 • Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
 • Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken Katma Değer Vergisi destek kapsamı dışında tutulur.

 

İLERİ GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ NELERDİR?

 • Kuruluş Desteği
 • Gerçek kişi: 5.000 TL
 • Sermaye şirketi: 10.000 TL
  • Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği: 100.000 TL – 300.000 TL
 • Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,
 • Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,
 • Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL,
 • Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği: 10.000 TL
 • Performans Desteği: 5.000 TL – 20.000 TL

 

Birinci Performans Dönemi

 • 180-539 gün ise 5.000 TL
 • 540-1079 gün ise 10.000 TL
 • 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

 

İkinci Performans Dönemi

 • 360-1079 gün ise 5.000 TL
 • 1080-1439 gün ise 15.000 TL
 • 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
  • Sertifika Desteği: 5.000 TL