İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim Programı

İşkur destekleri arasında yer alan İş Başı Eğitim Programı kuruma kayıtlı işsizlerin tecrübe edinmeleri amacıyla verilmekte ve işverene katkı sağlamaktadır. İşverenler iş başı eğitim programı kapsamında kendileri personel bulabilecekleri gibi bulamadıkları durumda İşkur’dan talep edebileceklerdir.

İş Başı Eğitim Programından faydalanabiliyor olmak için personellerin bazı şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

  • İşkur’a kayıtlı işsiz olmak,
  • 15 yaşını tamamlamış olmak,
  • İşverenin birinci dereceden akrabası olmamak,
  • Emekli olmamak,
  • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
  • Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak.

İş başı eğitim programı günde en az 5, en fazla 8 saat olarak yapılabilmekte ve haftada 6 günü aşmamalıdır. Toplamda 45 saati geçmemesi gerekmektedir.

Program kapsamında destek alınacak personelin niteliğine göre değişmekle birlikte zaruri gider ödemesi, bakım desteği ödemesi, genel sağlık sigortası primi, iş kazası ve meslek hastalığı primi desteği verilmektedir.

İşverenler İşkur İş Başı Eğitim Programı kapsamında personelleri istihdam ettikleri takdirde belirli bir süre boyunca İşkur’dan maaş desteği almaktadır.

İşkur İş Başı Eğitim programından faydalanmak isteyen tüm herkes başvuru şartlarını sağladıkları takdirde İşkur’a başvurarak kayıtlarını açabilmektedir.