İşletme Swot ve Hibe Analizi

İşletme Swot ve Hibe Analizi

İşletmeler dönem dönem mevcut durumlarını gözden geçirmek için çeşitli analizlere başvururlar. Swot analizi ise firmaların veya kişilerin zayıf ve güçlü yönlerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Swot analizine hem bireysel hem de kurumsal olarak bakabiliriz. Bireysel anlamda kişilerin yeteneklerinin, becerilerinin ve eksikliklerinin ortaya çıkarılmasına yararken, işletmeler açısından ise sürdürülebilir iş gücünün sağlanmasına yardımcı olur.

Strength, Weakness, Opportunity ve Threat kelimelerinin ilk harflerinin birleşmesi ile oluşan Swot analizi; güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler ile ilgili analizleri kapsamaktadır.

Swot analizi nedir?

S: Strenghts: İşletmenin güçlü/üstün olduğu yönleri ifade etmektedir.

W: Weakness: İşletmenin güçsüz/zayıf olduğu yönlerini ifade etmektedir.

O: Opportunities: İşletmenin sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir.

T: Threats: İşletmenin karşı karşıya olduğu tehditleri ifade etmektedir.

 

İşletmeler özellikle devlet desteklerine başvuru yapacakları zaman Swot analizi yapmaları işlerini oldukça kolaylaştıracaktır. Swot ve hibe analizi sonucu ele alınan veriler ile desteklere başvurmak hem destek süreçlerinin başarıyla sonuçlanmasını sağlayacak hem de alınan desteklerin etkin kullanımına olanak tanıyacaktır.

Etkin bir proje yönetiminde iş süreçlerine başlamadan önce süreçte karşımıza çıkabilecek her konunun net olması oldukça önemlidir. Proje yürütüm aşamasında oluşabilecek aksaklıklar sürecin başarısız noktalanmasını sağlayabilecektir. Bu nedenle etkin proje süreçlerinde Swot ve Hibe analizi oldukça önem arz etmektedir.