Kalkınma Ajansları

Kalkınma ajansları; ekonomik, sosyal ve teknik destekler ile bölge içi gelişmiş farklarını azaltmak ve bölgesel eşitsizliğin giderilmesi amacıyla kurulmuş olup ülkemizin 81 ilini kapsayan 26 adet Kalkınma Ajansı görevlendirilmiştir.

Ajansların bünyesinde yer verdiği her bir program türüne ilişkin usuller sitelerinde başvuru rehberinde belirtilmektedir. Destek programlarının başvuru rehberinde belirtilen şartlara uygun olanlar, kendilerini ilgilendiren, açık destek programına başvuru yapabilmektedir.

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren kalkınma ajansları ile sunulan destekler arasında koşullar ve destek tutarları bakımından farklılık bulunmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Ajansların yürüttüğü programların sabit bir kitlesi bulunmamakla birlikte açılan her destek programına uygun başvuru sahipleri belirlenmektedir. Genel hatlarıyla;

 • Üniversiteler, Yerel İdareler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları(STK), Birlikler, Kooperatifler,
 • Kâr amacı güden işletmeler,
 • Diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje faaliyetleri desteklenmektedir.

 

Yararlanma Koşulları

 • Proje başvurusuna açık bir destek programının bulunması,
 • Başvuru rehberindeki koşullara uygun bir başvuru sahibi olunması,
 • Programın önceliklere hizmet eden bir projenin hazırlanması,
 • Projenin son başvuru tarihinden önce, uygun formatta ajansa sunulması,

 

Desteklenen Giderler

1. Mali Destekler

 • Proje Teklif Çağrısı Yöntemi
 • Güdümlü Proje Desteği
 • Fizibilite Desteği
 • Faiz Desteği
 • Faizsiz Kredi Desteği

 

2.Teknik Destekler

Hazırlık ve uygulama aşamalarında sorun ile karşılaşan çalışmalara yönelik kalkınma ajanları, eğitim verme, program veya proje hazırlamasına katkı sağlama, danışmanlık ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktadır.

BİZİM KATKILARIMIZ

 • Projenin uygunluğunun analiz edilmesi,
 • Proje faaliyetinin oluşturulması,
 • Projelerin hazırlanması,
 • Proje başvuru dosyasının oluşturulması,
 • Başvuru yapılması,
 • Proje bitimine kadar süreç takibinin yapılması