Kosgeb İşletme Geliştirme Destek Programı

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur.

Destek Kalemleri / Üst Limitleri

 • Yurtiçi Fuar Desteği

DESTEK ÜST LİMİTİ – 50.000 TL

DESTEK ORANI – %60

 • Yurtdışı İş Gezisi Desteği

DESTEK ÜST LİMİTİ – 30.000 TL

DESTEK ORANI – %60

 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

DESTEK ÜST LİMİTİ

Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için – 75.000 TL

Diğer işletmeler için – 50.000 TL

DESTEK ORANI – %60

 •  Tasarım Desteği

DESTEK ÜST LİMİTİ – 50.000 TL

DESTEK ORANI – %60

 •  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

DESTEK ÜST LİMİTİ – 50.000 TL

DESTEK ORANI – %60

 • Belgelendirme Desteği

DESTEK ÜST LİMİTİ – 150.000 TL

DESTEK ORANI – %60

 • Test ve Analiz Desteği

DESTEK ÜST LİMİTİ – 100.000 TL

DESTEK ORANI – %60

 • Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

DESTEK ÜST LİMİTİ – 80.000 TL

DESTEK ORANI – %60

 • Bağımsız Değerlendirme Desteği

DESTEK ÜST LİMİTİ – 20.000 TL

DESTEK ORANI – %60

 •  Model Fabrika Desteği

DESTEK ÜST LİMİTİ – 70.000 TL

DESTEK ORANI – %60

 • Teknik Danışmanlık Desteği

DESTEK ÜST LİMİTİ

Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için: 50.000 TL

Diğer işletmeler için: 40.000 TL

DESTEK ORANI – %60