Marka

Günümüzde marka kavramı artık bir ismi tanımlamaktan ziyade küçük ya da büyük ölçekli işletmelerin kimliğini belirler hale gelerek “markalaşmanın” ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Özellikle bu farkındalığı yakalayan işletmeler isim belirlemek konusunda daha kapsamlı düşünerek kendilerini yansıtan isimlere yönelim sağladığını görmekteyiz. Bu durum işletmelerine bir isim kazandırmaktan çok ürünlerine kimlik, tüketicilerin gözünde farklılık, güvenirlilik ve tercih edilebilirlik katmaktadır. Aynı zamanda markalaşma işletme ile tüketici arasındaki ilişki de köprü görevi üstlenen bir araçtır demek doğru bir tanımlama olacaktır.

 

Marka Tescil Sürecinde Adım Adım Katkılarımız

TESCİLE UYGUNLUK ARAŞTIRMASI: Markanın, Türk Patent Enstitüsü veri tabanında benzerinin daha önce tescil edilmiş olup olmadığının araştırılmasıdır.

MARKA TESCİL BAŞVURUSU: İlk aşama, tescile konu markaya uygun sınıflarının belirlenmesi olup uygun sınıfın belirlenmesiyle birlikte gerekli belgelerin marka sahibinden istenilerek Türk Patent Kurumuna başvuruların tamamlanması sürecidir.

İZLEME: Değerli müvekkillerimizin markalarına benzerlik taşıyan ve sektör bakımından markaları ile örtüşen markaların olup olmadığının kontrollerin yapılması ve konuya ilişkin markanın tespit edilerek gerekli itirazların yapılması işlemidir.

TESCİL: Markanızın Türk Patent Kurumu tarafından tecille uygunluğunun incelenmesi adımlarının bünyemizde gün gün takip edilmekte akabinde tescil kararı verildiği gün müvekkillerimize bildiriminin sağlanmasıdır.

YENİLEME: Markanız başvuru tarihi itibariyle 10 yıl süre boyunca korunur. Koruma süreniz sona erdikten sonra isteğinize bağlı İK10 patent olarak, yenileme işlemleriniz gerçekleştirilir.

İTİRAZ SÜREÇLERİ: Markanıza gelen her türlü itiraz ya da diğer markalara benzerlikten ötürü ettiğimiz itirazları değerlendiriyor, siz değerli müvekkillerimize süreç ile ilgili gün gün rapor sunuyor ve karşılıklı gerekli gördüğümüz marka için itiraz işlemlerini başlatıyoruz.

MARKA DEVİR İŞLEMLERİ: Marka, başvuru esnasında ya da tescil edildikten sonraki etapta şahıstan şirkete, şirketten şahıssa ya da aile bireyleri arasında devir edilebilmesi mümkündür.

ÜNVAN/ADRES DEĞİŞİKLİĞİ: Marka sahibinin(müvekkil) tescil sonrası unvanını, şirket neviini ve adresini değiştirmesi durumudur.