Patent ve Faydalı Model

Patent deyince herkesin aklına gelen ilk kelime buluştur. Peki, buluş nedir? Ortaya sunduğumuz her fikrin patentini alabilir ya da koruyabilir miyiz? Neler patente konudur? Bunun gibi soruları çoğaltmamız mümkün. Aslında günümüzde hala bazı kesimlerin bu soruları bile cevaplandırma da güçlük çektiği de bir gerçek. Bugün incelediğimiz de evet patentin konusunun buluşlar olduğunu söylemek genel anlamda doğru bir adlandırma olacaktır. Kelime anlamına baktığımızda buluş “ilk defa yeni bir şey yaratma” olarak karşımıza çıkmaktadır. Buluşun sahibi aylarca belki de yıllarca fikri emekleri sonucu ortaya çıkardığı ürününü korumak ve ekonomik anlamda fayda sağlamak ister. Bu kapsamda patent; söz konusu buluşun üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını ve kullanım hakkı tanımasını engelleyen hukuki bir belgedir ve 20 yıllık koruma sağlamaktadır.

İk10 Patent, yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik şeklinde kabul görmüş patentlenebilirlik kriterleri çerçevesinde buluşların tescil hak edip etmediği noktasındaki araştırma, inceleme raporları, yazılı görüş ve itirazları titizlikle hazırlamaktadır. Buluş basamağını içermeyen, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kıstaslarını sağlayan daha küçük buluşlarda ise faydalı model koruması sağlanmaktadır.
Ar-ge ve inovatif çalışmaları sonucu işletmeler veya bireyler hak kazandığı patent belgesi ile pazardaki konumunun alanını genişletebilir veya bu belgeyi lisans yoluyla kiralama hakkını elde ederek yeni gelir imkânları edinebilir. İk10 Patent, patentleşme yolculuğunuzda ürün ve buluşlarınızın iz bırakmasında öncülük eder.

 

Patent Tescil Sürecinde Adım Adım Katkılarımız

  • Uygunluk Araştırması: Sunulan buluşun yenilik içermesi kıstası taşıması gerektiğinden patent başvurusu yapılmadan önce bünyemizde incelenmesidir.
  • Patent ve Faydalı Model Ön Araştırma: Uzmanlarımız aracılığıyla patentini almak istediğiniz buluşun başkaları tarafından kamuya sunulmuş olup olmadığının kontrolü sağlanır.
  • Teknik Dosyaların Hazırlanması: Başvuru öncesi Türk Patent Kurumuna sunulacak evrakların bünyemizde hazırlanması sürecidir.
  • Başvuru: Başvuru için gereken evrakların tamamlanmasıyla birlikte Türk Patent Kurumuna tarafımızca sunulmasıdır.
  • Tescil: Başvuru sonrası Türk Patent Kurumu’ndan gelen onaya istinaden tescil harç ücretinin yatırılarak, sizlere bildiriminin sağlanmasıdır.
  • İtiraz: Konuya ilişkin buluşa gelen itirazların müvekkillerimize iletilmesi ve onların onayıyla itiraz işlemlerine başlanmasıdır. Aynı zamanda müvekkillerimizin buluşlarını tehdit edecek buluşlara itiraz edilmesi yine süreç kapsamındadır.
  • İzleme: Başvuru tarihi itibariyle Türk Patent Kurumuna sunmuş olduğumuz buluşunuzun, diğer kişiler tarafından sunulan buluşunuza benzer/aynı buluşların izlenmesi ve sonucunun müvekkillerimiz ile paylaşılmasıdır.