Ticaret Bakanlığı İhracat Destek Programı

Ticaret Bakanlığı İhracat Destek Programı

TİCARET BAKANLIĞI YURTDIŞI FUAR DESTEĞİ

İşletmelerin yurtdışı paylarını arttırmak için katılmak istedikleri yurtdışı fuarlar; bakanlıkça belirlenen metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutarlar kapsamında yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık destek verilir.

DESTEK ORANI

% 50 Destek

TİCARET BAKANLIĞI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

İşletmelerin potansiyel kitlerle iş görüşmeleri yapmaları amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri en az 2 en fazla 10 günlük araştırma gezileri desteklenir.

Yurtdışı araştırma gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının ulaşım, araç kiralama ve konaklama giderlerine destek verilir.

Her bir seyahat başına 5.000 ABD Doları destek verilmektedir.

TİCARET BAKANLIĞI PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

İşletmelerin ihracat yaparken almak zorunda oldukları ya da ihracat faaliyetlerine avantaj sağlayacak belgelerin desteklenmesidir.

Bakanlıkça belirlenen pazara giriş belgelere ilişkin;

–           Müracaat ve doküman inceleme giderleri,

–           Belgelendirme tetkik giderleri,

–           İlk yıla ait belge kullanım ücretleri,

–           Test/analiz raporu giderleri,

–           Zorunlu kayıt ücretleri,

–           Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti,

           Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti giderleri desteklenir.

 

DESTEK ÜST LİMİTİ

250.000 $

DESTEK ORANI

%50

TİCARET BAKANLIĞI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM DESTEĞİ

Şirketlerin yurt dışında açtıkları birimlere ilişkin kira, tanıtım ve marka tescil giderlerinin desteklenmesidir.

 

–           Reklam, tanıtım ve pazar faaliyetlerine ilişkin % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 $,

–           Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili % 50 oranında,

–           Depo, ofis, kiosk, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olmak üzere %60 oranında desteklenir.