Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanlığı v1

Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanlığı

Bugün ya da yarın sektör farkı olmaksızın her işletme yansıttığı değerle bilinmek, değerini korumak ve tescillendirmek ister. Bu bir isim de olabilir yahut tasarladığı bir ürün de… Öne sürülen markanın korunması “tescil” edilmesinden geçmektedir. Bu kapsamda ik10 patent, marka tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin; başvuru işlemleri ve hukuki süreçlerin takip edilmesi, risk unsurları varsa müvekkillere iletilmesi ve gerekli sorunların çözümleri tarafımızdan gerçekleştirilmektedir. Tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesiyle birlikte elde edilen kazanç; isim hakkını koruma altına alarak pazarda bilinirliğimizi inşaa etmek ve fark edilebilirlik kavramını bünyemize entegre edilmesi yaklaşımıdır. Ayrıca bu sürecin en önemli amaçlarından biri olan taklit edilebilirliğin önünü kapatmış olduk. Akabinde isim hakkını aldığımız ürünün araştırma ve geliştirme çalışmaları esnasında bulduğunuz yeniliklerin de patent veya faydalı model belgeleriyle korunması gerekmektedir. Bununla beraber ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya üst düzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklı görünümü olarak ifade edilen tasarımının da korunması önemlidir.

Bugün, diğer rakip firmalarınız yaptığı çalışmaları koruma altına alarak sürdürülebilirliğiyle piyasada daha güçlü konumda yer almakta. Sizde bu sınıfta yer almak istiyor rakiplerinizden daha kalıcı ve fark yaratan işletme olmak istiyorsanız; İK10 patent, pusulanız olmak için hep yanınızda.

NEDEN İK10 PATENT?

Emeklerinize sahip çıkıyoruz!

 • İhtiyaç ve beklentilerinizi hemen kavrıyor, zamanında karşılıyoruz.
 • Sizlere “müşteri” gözüyle değil, “müvekkil” gözüyle bakıyoruz.
 • Her türlü fikri emeğinizi koruyor, haksız kazancın önüne geçiyoruz.
 • Piyasa şartlarına uygun fiyat sunuyoruz.

 

KATKILARIMIZ

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DANIŞMANLIK HİZMETİ

 • MARKA TESCİLİ
 • PATENT/FAYDALI MODEL TESCİLİ
 • ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ
 • COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI DANIŞMANLIĞI

 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • Telif Hakkı

MARKA

Günümüzde marka kavramı artık bir ismi tanımlamaktan ziyade küçük ya da büyük ölçekli işletmelerin kimliğini belirler hale gelerek “markalaşmanın” ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Özellikle bu farkındalığı yakalayan işletmeler isim belirlemek konusunda daha kapsamlı düşünerek kendilerini yansıtan isimlere yönelim sağladığını görmekteyiz. Bu durum işletmelerine bir isim kazandırmaktan çok ürünlerine kimlik, tüketicilerin gözünde farklılık, güvenirlilik ve tercih edilebilirlik katmaktadır. Aynı zamanda markalaşma işletme ile tüketici arasındaki ilişki de köprü görevi üstlenen bir araçtır demek doğru bir tanımlama olacaktır.

MARKA TESCİL SÜRECİNDE ADIM ADIM KATKILARIMIZ

TESCİLE UYGUNLUK ARAŞTIRMASI: Markanın, Türk Patent Enstitüsü veri tabanında benzerinin daha önce tescil edilmiş olup olmadığının araştırılmasıdır.

MARKA TESCİL BAŞVURUSU: İlk aşama, tescile konu markaya uygun sınıflarının belirlenmesi olup uygun sınıfın belirlenmesiyle birlikte gerekli belgelerin marka sahibinden istenilerek Türk Patent Kurumuna başvuruların tamamlanması sürecidir.

İZLEME: Değerli müvekkillerimizin markalarına benzerlik taşıyan ve sektör bakımından markaları ile örtüşen markaların olup olmadığının kontrollerin yapılması ve konuya ilişkin markanın tespit edilerek gerekli itirazların yapılması işlemidir.

TESCİL: Markanızın Türk Patent Kurumu tarafından tecille uygunluğunun incelenmesi adımlarının bünyemizde gün gün takip edilmekte akabinde tescil kararı verildiği gün müvekkillerimize bildiriminin sağlanmasıdır.

YENİLEME: Markanız başvuru tarihi itibariyle 10 yıl süre boyunca korunur. Koruma süreniz sona erdikten sonra isteğinize bağlı İK10 patent olarak, yenileme işlemleriniz gerçekleştirilir.

İTİRAZ SÜREÇLERİ: Markanıza gelen her türlü itiraz ya da diğer markalara benzerlikten ötürü ettiğimiz itirazları değerlendiriyor, siz değerli müvekkillerimize süreç ile ilgili gün gün rapor sunuyor ve karşılıklı gerekli gördüğümüz marka için itiraz işlemlerini başlatıyoruz.

MARKA DEVİR İŞLEMLERİ: Marka, başvuru esnasında ya da tescil edildikten sonraki etapta şahıstan şirkete, şirketten şahıssa ya da aile bireyleri arasında devir edilebilmesi mümkündür.

ÜNVAN/ADRES DEĞİŞİKLİĞİ: Marka sahibinin(müvekkil) tescil sonrası unvanını, şirket neviini ve adresini değiştirmesi durumudur.

PATENT VE FAYDALI MODEL

Patent deyince herkesin aklına gelen ilk kelime buluştur. Peki, buluş nedir? Ortaya sunduğumuz her fikrin patentini alabilir ya da koruyabilir miyiz? Neler patente konudur? Bunun gibi soruları çoğaltmamız mümkün. Aslında günümüzde hala bazı kesimlerin bu soruları bile cevaplandırma da güçlük çektiği de bir gerçek. Bugün incelediğimiz de evet patentin konusunun buluşlar olduğunu söylemek genel anlamda doğru bir adlandırma olacaktır. Kelime anlamına baktığımızda buluş “ilk defa yeni bir şey yaratma” olarak karşımıza çıkmaktadır. Buluşun sahibi aylarca belki de yıllarca fikri emekleri sonucu ortaya çıkardığı ürününü korumak ve ekonomik anlamda fayda sağlamak ister. Bu kapsamda patent; söz konusu buluşun üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını ve kullanım hakkı tanımasını engelleyen hukuki bir belgedir ve 20 yıllık koruma sağlamaktadır.

İk10 Patent, yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik şeklinde kabul görmüş patentlenebilirlik kriterleri çerçevesinde buluşların tescil hak edip etmediği noktasındaki araştırma, inceleme raporları, yazılı görüş ve itirazları titizlikle hazırlamaktadır. Buluş basamağını içermeyen, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kıstaslarını sağlayan daha küçük buluşlarda ise faydalı model koruması sağlanmaktadır.
Ar-ge ve inovatif çalışmaları sonucu işletmeler veya bireyler hak kazandığı patent belgesi ile pazardaki konumunun alanını genişletebilir veya bu belgeyi lisans yoluyla kiralama hakkını elde ederek yeni gelir imkânları edinebilir. İk10 Patent, patentleşme yolculuğunuzda ürün ve buluşlarınızın iz bırakmasında öncülük eder.

PATENT TESCİL SÜRECİNDE ADIM ADIM KATKILARIMIZ

 • Uygunluk Araştırması: Sunulan buluşun yenilik içermesi kıstası taşıması gerektiğinden patent başvurusu yapılmadan önce bünyemizde incelenmesidir.
 • Patent ve Faydalı Model Ön Araştırma: Uzmanlarımız aracılığıyla patentini almak istediğiniz buluşun başkaları tarafından kamuya sunulmuş olup olmadığının kontrolü sağlanır.
 • Teknik Dosyaların Hazırlanması: Başvuru öncesi Türk Patent Kurumuna sunulacak evrakların bünyemizde hazırlanması sürecidir.
 • Başvuru: Başvuru için gereken evrakların tamamlanmasıyla birlikte Türk Patent Kurumuna tarafımızca sunulmasıdır.
 • Tescil: Başvuru sonrası Türk Patent Kurumu’ndan gelen onaya istinaden tescil harç ücretinin yatırılarak, sizlere bildiriminin sağlanmasıdır.
 • İtiraz: Konuya ilişkin buluşa gelen itirazların müvekkillerimize iletilmesi ve onların onayıyla itiraz işlemlerine başlanmasıdır. Aynı zamanda müvekkillerimizin buluşlarını tehdit edecek buluşlara itiraz edilmesi yine süreç kapsamındadır.
 • İzleme: Başvuru tarihi itibariyle Türk Patent Kurumuna sunmuş olduğumuz buluşunuzun, diğer kişiler tarafından sunulan buluşunuza benzer/aynı buluşların izlenmesi ve sonucunun müvekkillerimiz ile paylaşılmasıdır.

 ENDÜSTRİYEL TASARIM

Endüstriyel tasarım, yaratıcılık, işlevsellik, ergonomi ve estetik beceriler dikkate alınarak inovatif ürünlerin tasarlanması çalışmasıdır. Tasarımlar; ihtiyaçların tespit edilmesi, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ürün ortaya çıkarılması ya da var olan ürüne dair değişikliklerin sağlanmasıyla ortaya çıkar. Bu doğrultu da bugün, bir işletmenin kullanıcıların beğenisine ve ihtiyaçlarını dikkate alarak projelendirdiği tasarımlar rekabet gücünü ortaya koyar.

Bugün işletmelerin birçoğu tasarım becerilerini konuşturmakta aynı zamanda yaptıkları tasarımları bir rekabet aracı olarak kullanmaktadırlar. Üstelik estetik değeri yüksek, tüketicilerin gereksinimlerine ihtiyaç veren tasarımlar pazarda oldukça revaçta! Üstün emek ve yaratıcılık ile harmanlanarak ortaya çıkan tasarımlar yüksek müşteri memnuniyeti beraberinde getirdiği gibi marka imajı açısından da önem teşkil etmektedir.

En büyük gücünüzü tasarımlarınızdan elde ediyor ya da fikri emeklerinizin sonucu ortaya çıkan tasarımlarınızın kime ait olunduğunun artık bilinmesini mi istiyorsunuz?  İk10 Patent, estetik değeri yüksek, fark yaratan ve özgün tasarımlarınızın piyasaya sunulmasından tescil zamanına kadar geçen sürede ya da sunulduktan sonraki süreçlerde benzerlik teşkil eden taklitlerin önüne geçmek adına ulusal ve uluslararası arenada sizin için çalışır.

TASARIM TESCİL SÜRECİNDE ADIM ADIM KATKILARIMIZ

Uygunluk Araştırması: Söz konusu tasarımınızın daha önce başkaları tarafından tescilli olup olmadığı dair ön araştırması tarafımızca yapılmasıdır.

Başvuru: Türk Patent Kurumu tarafından istenen evrakların tasarım sahibinden istenerek başvuruların yapılmasıdır.

İzleme: Türk Patent Enstitüsü tarafından Tasarımlar Bülten’inde açılan ilanlar bünyemizde taranarak benzer görülen tasarımların müvekkillerimize raporlar halinde iletilmesi sürecidir.

İtiraz: İzleme sonucunda elde edilen benzer tasarımların müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda benzer tasarımlara itirazın tarafımızca yapılmasıdır.

Takip: Profesyonel uzmanlarımız tüm süreçleri titizlikle takip etmekte ve bu süre zarfında meydana gelen gelişmeleri tasarım sahibine bildirmektedir.

Yenileme: Tasarımlar 5 yılda bir ve beşer yıllık dönemler halinde yenilenmesi kaydıyla 25 yıla kadar uzatılabilir. Koruma süresi biten tasarımların yenilenme işlemleri ilgili uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir.

COĞRAFİ İŞARET

Coğrafi işaret; Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

Coğrafi işaret tescili; Ürünün ayırt edici özellikleri, üretim metodu, üretim alanı ve denetim biçimi ile ilgili bilgilerin hukuki düzenleme kapsamında kayıt altına alınmasıdır.

Coğrafi işaretler; menşe adı ve mehreç işareti olarak ikiye ayrılır.

Ürünün; Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması.  Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “menşe adını” belirtir.

Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanması, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “mahreç işareti” göstergesini belirtir.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ÖRNEKLERİ

İzmit Pişmaniyesi – İzmit (2001)

Gemlik Zeytini – Bursa (2005)

Ezine Peyniri – Çanakkale (2006)

BİZİM KATKILARIMIZ

 • Türk Patent Enstitülüsüne yapılan coğrafi işaret tescili başvurusu ile coğrafi tescil süreci başlamaktadır.
 • Başvuru evrakların hazırlanması,
 • İlgili başvuru evraklarının incelenmesi ve eksiklerin giderilmesi,
 • İtiraz süreçlerinin takibi,
 • Süreç takibinin sağlanması,

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI DANIŞMANLIĞI

İk10 Patent; telif hakları, fikir hırsızlığı, patent hakları, alan adı uyuşmazlıkları, ticari sırların korunması ve haksız rekabet de dâhil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyetin her alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Telif ve Sınai haklar olmak üzere iki sınıflandırmaya tabii tutulan bu hakların değer motiflerine bakıldığında; fikri ürünlerin dışavurumu olarak soyut, ülkesel, alınıp satılabilen, içerisinde farklı hukuki rejimler barındıran haklar olduğunu söyleyebiliriz. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır. Eğitim; patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım tescil, entegre devre topoğrafyaları, coğrafi işaretler ve telif hakları ile ilgili kapsamlı bir çalışmayı sunmaktadır. Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinde işletmelerin bu haklara verdiği değer ve takip neticesinde rakiplerinden önde, sürdürülebilir büyümeler elde ettiklerini, kurumsallaşmak için bu zaruri takiplere ve koruma sistemlerinin gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.

Fikri mülkiyet hakları daha genel anlamda sanat eserleri, sinema, müzik gibi alanlardaki kullanım haklarını korumayı amaçlamışken sınai mülkiyet hakları daha genel anlamda ticari meseleler ile ilgili bir koruma sağlamaktadır.

TELİF HAKKI

Telif hakkı, eser sahiplerinin haklarını başkalarının izinsiz kullanımına karşı korur ve eser sahiplerine özel haklar tanımaktadır.

BİZİM KATKILARIMIZ

 • Hakların korunması konusunda hukuki destek sağlanması,
 • Lisans anlaşmalarının hazırlanması,
 • Telif Hakları,
 • Sınai mülkiyet başvurularının takibi ve sonlandırılması ile bu kuruluşlar nezdinde itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet Hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,

Katalog

İK10 Patent

İncele