Fikri Mülkiyet Hakları Danışmanlığı

Fikri Mülkiyet Hakları Danışmanlığı

İk10 Patent; telif hakları, fikir hırsızlığı, patent hakları, alan adı uyuşmazlıkları, ticari sırların korunması ve haksız rekabet de dâhil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyetin her alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Telif ve Sınai haklar olmak üzere iki sınıflandırmaya tabii tutulan bu hakların değer motiflerine bakıldığında; fikri ürünlerin dışavurumu olarak soyut, ülkesel, alınıp satılabilen, içerisinde farklı hukuki rejimler barındıran haklar olduğunu söyleyebiliriz. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır. Eğitim; patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım tescil, entegre devre topoğrafyaları, coğrafi işaretler ve telif hakları ile ilgili kapsamlı bir çalışmayı sunmaktadır. Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinde işletmelerin bu haklara verdiği değer ve takip neticesinde rakiplerinden önde, sürdürülebilir büyümeler elde ettiklerini, kurumsallaşmak için bu zaruri takiplere ve koruma sistemlerinin gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.

Fikri mülkiyet hakları daha genel anlamda sanat eserleri, sinema, müzik gibi alanlardaki kullanım haklarını korumayı amaçlamışken sınai mülkiyet hakları daha genel anlamda ticari meseleler ile ilgili bir koruma sağlamaktadır.

TELİF HAKKI

Telif hakkı, eser sahiplerinin haklarını başkalarının izinsiz kullanımına karşı korur ve eser sahiplerine özel haklar tanımaktadır.

BİZİM KATKILARIMIZ

  • Hakların korunması konusunda hukuki destek sağlanması,
  • Lisans anlaşmalarının hazırlanması,
  • Telif Hakları,
  • Sınai mülkiyet başvurularının takibi ve sonlandırılması ile bu kuruluşlar nezdinde itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi,
  • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet Hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,