Personel Teşvik Danışmanlığı

Personel Teşvik Danışmanlığı

Teşviklerden faydalanın, kaybı sıfırlayın!

Gereğinden fazla SGK primi ödeyerek sermayenizi boşa harcadığınızın farkında mısınız?

SGK alt yapısına entegre yazılımımız ile hem cari hem de geçmiş teşviklerinizi kontrol ediyor maksimum oranda faydalanmanız için uzman ekibimiz ile titizlikle çalışıyoruz. Ücretsiz pilot çalışma ile son 6 aylık SGK teşviklerinizi kontrol ediyor, hak edişlerinizi kayıpsız geri kazanmanızı sağlıyoruz.

 

+ Kısa sürede raporlama

+ Ücretsiz pilot analiz

+ Maksimum hibe

Kazancınızı arttırıp riskinizi üstleniyoruz!

+ Firma başvurularınızı kontrol ediyor, teşvikli dönemlerinizi tespit ediyoruz.

+ Sadece 30 dakikada geçmiş ve cari bilgilerinizi içeren detaylı teşvik raporunuzu hazırlıyoruz.

+ SGK’ya entegre yazılımımız ile geçmişe dönük ek-iptal dosyalarınızı hazırlıyor, alabileceğiniz teşvik tutarını hesaplıyoruz.

+ Raporlamamızdan doğabilecek tüm cezai yaptırımları üstleniyoruz!

Geçmiş 6 Aylık Dönemin İadesi

İşverenler başvuru yaptıkları takdirde geçmişe dönük eksik yararlandıkları bütün teşviklerin iadesini alabilmektedir. Geçmişe yönelik SGK teşviklerine başvuru yapılması ve ilgili dokümanların hazırlanması halinde prim alacakları SGK ödemelerinden mahsup edilmektedir. Başvuru tarihi itibariyle geriye dönük altı aylık süreç için detaylı teşvik analizi yapılmakta ve hak edişi olan personeller ilave istihdam teşviklerinden faydalandırılmaktadır.

İlave İstihdam Teşvikleri

6111 Kanunu

13.02.2011 tarihinde kabul edilen 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. Madde 6111 kanunu kadınların ve gençlerin istihdam oranlarını arttırmayı, mesleki eğitim oranını yükseltmeyi ve nitelikli iş gücüne destek vermeyi amaçlamaktadır.

Kanun kapsamında belirtilen şartları yerine getiren personeller değişen sürelerde teşviklerden faydalanabilmektedir. Teşvikten faydalanmaya hak kazanan personeller prim ödemelerinde %15,5 oranında indirim sağlamaktadır.

 

7103 Kanunu

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihinde işe alınan personellere destek veren kanun imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaları kapsamına almaktadır. İmalat ve bilişim sektörleri için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı teşvik kapsamındadır. Teşvikten yararlanma şartlarını yerine getiren personeller için işverenler indirimlerden faydalanabilmektedir.

Geriye Dönük SGK Teşvikleri

İşverenler başvuru yaptıkları takdirde geçmişe dönük eksik yararlandıkları bütün teşviklerin iadesini alabilmektedir. Geçmişe yönelik SGK teşviklerine başvuru yapılması ve ilgili dokümanların hazırlanması halinde prim alacakları SGK ödemelerinden mahsup edilmektedir. Başvuru tarihi itibariyle geriye dönük altı aylık süreç için detaylı teşvik analizi yapılmakta ve hak edişi olan personeller ilave istihdam teşviklerinden faydalandırılmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programı

İşkur destekleri arasında yer alan İş Başı Eğitim Programı kuruma kayıtlı işsizlerin tecrübe edinmeleri amacıyla verilmekte ve işverene katkı sağlamaktadır. İşverenler iş başı eğitim programı kapsamında kendileri personel bulabilecekleri gibi bulamadıkları durumda İşkur’dan talep edebileceklerdir.

İş Başı Eğitim Programından faydalanabiliyor olmak için personellerin bazı şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

  • İşkur’a kayıtlı işsiz olmak,
  • 15 yaşını tamamlamış olmak,
  • İşverenin birinci dereceden akrabası olmamak,
  • Emekli olmamak,
  • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
  • Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak.

İş başı eğitim programı günde en az 5, en fazla 8 saat olarak yapılabilmekte ve haftada 6 günü aşmamalıdır. Toplamda 45 saati geçmemesi gerekmektedir.

Program kapsamında destek alınacak personelin niteliğine göre değişmekle birlikte zaruri gider ödemesi, bakım desteği ödemesi, genel sağlık sigortası primi, iş kazası ve meslek hastalığı primi desteği verilmektedir.

İşverenler İşkur İş Başı Eğitim Programı kapsamında personelleri istihdam ettikleri takdirde belirli bir süre boyunca İşkur’dan maaş desteği almaktadır.

İşkur İş Başı Eğitim programından faydalanmak isteyen tüm herkes başvuru şartlarını sağladıkları takdirde İşkur’a başvurarak kayıtlarını açabilmektedir.

Katalog

SGK-İlave İstihdam Teşvikleri

İncele