Yönetimin Mesajı

Dünya çok hızlı değişiyor, bugün yapay zekayı konuşuyoruz. 2023’ de bir bilgisayarın, bir insandan daha zeki olacağı, 2045’ de ise; bir bilgisayarın bütün insanların toplamından daha zeki olup kendi yapay zekasını oluşturulacağı konuşuluyor. Bu hızlı devinim içinde günümüz şirket yapılanmalarına baktığımızda, uzun dönem işletme başarısı sağlayanların sayısının azaldığını gözlemliyoruz. Bu bağlamda ancak futuristik bakış açısıyla hareket eden, çağı çağa uygun yaşayan, kendilerini yenileşim içine sokan akıllı işletmeler ivme kazanabiliyor. Rekabet koşulları, şirketlere para kaybettiren yanlış politikalar, istihdamda yaşanan problemler, işletmeleri yoruyor. Bunu üreten, üretirken pazarı doğru okuyan, yenilikçi fikirler geliştiren işletmeler birtakım politikalarla tolere edebiliyor. Globalleşme yolculuklarına kararlılıkla devam edebilmek için ise fonlara ihtiyaç duyuyorlar.

Değer yaratan, katma değer sağlayan projelerin, inovatif faaliyetlerin devlet tarafından çeşitli teşvik programlarıyla desteklendiğini biliyoruz. Ancak hala birçok işletme: ‘’ Bize destek çıkmaz’’, ‘’ Devlet bize teşvik vermez’’ mantalitesinde. Kapasite artırımına yönelik, fikri sınai mülki hakların korunmasına yönelik veya direk ar-ge niteliği taşıyan birçok fikir büyük ölçüde desteklenmekte. Burada kritik nokta, doğru destek kalemine yönelmek, çağrıların takibini doğru yapabilmek ve akabinde önemli finansmanlar elde etmek.

Oxolook bünyesindeki kuruluşlarıyla, işletmelerin gelişimine katkı sağlayacak bu fırsatları, doğru ihtiyaç analizleri yaparak onlara okur ve stratejinin şansı yeneceğine inanır. İşletmelerin piyasanın zor koşullarında yerlerini korumaları ve ilerleme kaydedebilmeleri adına verdikleri mücadelede rehberlik ve kaliteli bir görünürlük elde etmek için müşterilerinin yanındadır.
Boston Danışmanlık Grubu’ nun kurucusu Bruce Henderson, ‘’Strateji, işe rekabet üstünlüğü kazandıracak ve pekiştirecek bilinçli bir eylem planı arayışıdır.’’diyor. Ve rekabet üstünlüğünün de farklılıklarda yattığını ekliyor. Bu farklılığı, alanında uzman ekibimizle her platformda hissettirmek adına sizin için üretiyoruz. Markalaşma yolculuğunda haklarınızın korunması, ar-ge ye dair her şey, kalite süreçleri yönetimi, alanlarında uzman eğiticilerin sağladığı farklı içerikte eğitimler ve bunları destekleyecek nitelikte pazardaki görsel imajınıza katkı sağlayacak tüm medya işleri. Zaman, herkes için en değerli nimet ve bu nimeti doğru kullanmak, kısa zamanda büyük faydalar yaratmak istiyoruz.

Şeyda Şengül