Tarımsal Yatırım Danışmanlığı

Tarımsal Yatırım Danışmanlığı

Türkiye tarım politikaları içinde Kırsal Kalkınma her geçen yıl önemini gittikçe arttırmaktadır. Tarımın önemli bir yer teşkil ettiği Türkiye özellikle son zamanlarda kırsal kalkınma çalışmalarına ağırlık vermekte olup yapılan destek ve yatırımlarla AB seviyelerinde güçlü bir kırsal kalkınma yakalamayı hedeflemektedir. Tarımsal alanda yapılacak yatırımlarda mikro kredi kullandırma ve dağıtım yetkisiyle Türkiye’ nin her bölgesinde hizmet vermektedir. İşletmelerin yapacağı yatırımın toplam tutarının %50 si hibe olarak desteklenmektedir.

1.KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, kırsal alanda ekonomik ve  sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan bir kırsal kalkınma programıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülür.

Yatırım Konuları

Her yıl/dönem içerisinde açıklanan programın usullerine göre konular arasında farklılıklar bulunmakta olup genel hatlarıyla baktığımızda tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi; kısmen yapılmış yatırımların artırılması, yenilenebilir enerji kaynakları, çelik silo ve soğuk havası ilişkin konular sunulmaktadır.

** Bakanlığın oluşturduğu çiftçi kayıt sistemine veya ilgili sistemlere kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

**Tüzel kişiler için Küçük ve Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler uygun başvuru sahibidir.

**Destek Limiti/Oranı:

Hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50’sine kadar hibe vermektedir.

Yatırım Gider Kalemleri

Her yıl/dönem içerisinde programın detaylarını içeren uygulama rehberinde yatırım giderlerine ayrıntılarıyla yer verilmektedir. Son birkaç yıla bakıldığına yatırım giderlerine dair kalemler ise;

– İnşaat işleri alım giderleri,

– Makine, ekipman ve malzeme alım giderleridir.

2.IPARD DESTEK PROGRAMI

IPARD Programı; Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak için oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın kırsal kalkınma bileşenidir.

Türkiye’de gelişmişlik düzeleri arasında dengesizlikler mevcuttur. Kentlerde sanayi ve hizmet sektörü gelişmiştir ve buna bağlı olarak bölgelere göçler gerçekleşmiştir. Bu gibi durumlar kırsal alanların terk edilmesine ve verimli toprakların heba olmasına neden olmuştur.

IPARD Programı ile amaçlanan, AB ile ortak tarım politikalarının uygulanması ve yeni politikaların geliştirilmesidir. IPARD programı kapsamında 42 il desteklenmektedir.

Bu iller;

Afyonkarahisar Ankara Burdur Çorum Erzincan Isparta Kastamonu
Ağrı Ardahan Bursa Denizli Erzurum Kahramanmaraş Konya
Amasya Aydın Çanakkale Diyarbakır Giresun Karaman Kütahya
Aksaray Balıkesir Çankırı Elazığ Hatay Kars Malatya
Manisa Mardin Mersin Muş Nevşehir Ordu Samsun
Şanlıurfa Sivas Tokat Trabzon Uşak Van Yozgat

 

IPARD Programı Stratejik Amaçları;

Tarım sektörünün sürdürülebilir formuna katkı sağlamak,

Kırsal alanların sürdürülebilirliğine destek olmak,

Tarım-çevre tedbirlerinin uygulanmasına hazırlık yapmaktır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından projelerin uygunluk kontrolü, ödeme şekil ve zamanı, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi konular denetlenmektedir.

Başvuru sahipleri başvurularını bağlı oldukları illerdeki TKDK İl Koordinatörlüklerine yapmaktadır. İdari kontroller sistem üzerinden yapılarak proje bazında destekler verilmektedir.

BİZİM KATKILARIMIZ

  • İşletmenin projeye uygunluğunun tespit edilmesi,
  • Yatırımın mali boyutunun planlanması
  • Proje İş Planı ve Proje Başvuru Formlarının hazırlanması,
  • Proje Başvuru Evraklarının takibi ve sisteme yüklenmesi
  • Proje ihale evraklarının hazırlanması,
  • Projenin sonuçlanıncaya kadar ki sürenin izlenmesi,
  • Ödeme süreç yönetimi,