Kobi Gelişim Destek Programı – Kobigel 2021

Dijitalleşmeyen imalatçı kalmayacak!

2019 yılından bu yana imalat sanayi sektöründe dijitalleşmeyi hedef alan KOSGEB’in sunduğu Kobi Gelişim Destek Programı bir diğer adıyla Kobigel işletmelerin dijitalleşme çalışmalarına destek vermeye devam etmektedir. KOSGEB, programın açılış amaçları arasında yer alan imalatçı kobilerin hızlı ve sürdürebilir ekonomik büyüme için modern imalat ve bilişim teknolojileri ile yüksek katma değerli ürünler oluşturmasını hedeflemektedir.

2021 yılı nisan ayında çağrıya çıkan Kobigel programı için hedefler yine aynı. İmalatçı kobiler proje ile birlikte üretim süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları halinde imalat hızı ve verimliliklerinde önemli iyileştirmeler sağlayabilecekleri ise projenin kazanımları arasında yer almaktadır.

Kobigel destek programı 2021 yılında “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” ile “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması” şeklinde 2 proje teklif çağrısı olarak açılmıştır. Program kapsamında imalatçı kobilerden beklenen;

  1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
  2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
  3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
  4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
  5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
  6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
  7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
  8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri konularında başvuru yapmalarıdır.

 

Uygun Başvuru Sahipleri

2021-01 TEKNOLOJİ GELİŞTİRİCİSİ KOBİLER

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
30.3 Hava ve uzay taşıtlarıyla ilgili makinelerin imalatı
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
61 Telekomünikasyon
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

 

2021-02 İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİLER

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler uygun başvuru sahibidir.

 

Başvuru Koşulları

Destek Gider Kalemleri

Toplam Destek Üst Limiti 1.000.000 TL
Geri Ödemesiz 300.000TL
Geri Ödemeli 700.000TL

 2021-01 TEKNOLOJİ GELİŞTİRİCİSİ KOBİLER

Desteklenen Gider Kalemleri Destek Üst Limiti Destek Oranı Proje Süresi
PERSONEL GİDERLERİ 300.000 TL

geri ödemesiz

%100

geri ödemesiz

En az 8 ay

En fazla 16 ay

MAKİNE- TEÇHİZAT GİDERLERİ 600.000 TL

geri ödemeli geri ödemesiz

%60
YAZILIM GİDERLERİ 200.000 TL

geri ödemeli ve geri ödemesiz

%60
HİZMET ALIM GİDERLERİ

 

–        Belgelendirme Giderleri

–        Tanıtım Giderleri

–        Seyahat Giderleri(yurtdışı ulaşım ve konaklama)

–        Fuar Giderleri

–        Test ve Analiz Giderleri

–        Danışmanlık Giderleri

–        Proje Hazırlama Danışmanlığı Giderleri

–        Eğitim Giderleri

200.000 TL

geri ödemeli ve geri ödemesiz

%60

2021-02 İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİLER

Desteklenen Gider Kalemleri Destek Üst Limiti Destek Oranı Proje Süresi
PERSONEL GİDERLERİ 90.000 TL geri ödemesiz %100

geri ödemesiz

En az 8 ay

En fazla 16 ay

MAKİNE- TEÇHİZAT GİDERLERİ 600.000 TL

geri ödemeli ve geri ödemesiz

%60
YAZILIM GİDERLERİ 300.000 TL

geri ödemeli ve geri ödemesiz

%60
HİZMET ALIM GİDERLERİ

–        Eğitim Giderleri

–        Belgelendirme Giderleri

–        Danışmanlık Giderleri

–        Proje Hazırlama Danışmanlığı Gideri

–        Test ve Analiz Giderleri

200.000 TL

geri ödemeli ve geri ödemesiz

%60

 

! Geri Ödemeler proje bitişinden 12 ay sonra başlamak üzere dörder aylık dönemlerde 6 eşit taksitle yapılır. Faiz veya komisyon alınmaz.

 

BİZİM KATKILARIMIZ

– İşletmenin projeye uygunluğunun tespit edilmesi,

– Proje dönemi planlamalarının yapılması,

– Proje İş Planı ve Proje Başvuru Formlarının hazırlanması,

– Proje Başvuru Evraklarının takibi ve sisteme yüklenmesi,

– Projenin KOSGEB’e sunulduktan sonraki sürecinin izlenmesi,