Kosgeb İhracat Destek Programı

KOSGEB YURTDIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Küçük ya da küçük ölçekli fark etmeksizin bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıracak yegane unsur ürün/hizmetlerini birçok kesime sunuyor olmasıdır. İhracat bunu sağlamanın en kolay yoludur. Bir işletmenin ihracat alanında faaliyet gösteriyor olması; Pazar payını genişletme, satış oranlarının yükseltme, marka prestijinde artma ve para akışının devamlılığının sağlanması gibi avantajları kazandırır. Bu kapsamda ihracata teşvik etmek ya da mevcut ihracat kapasitelerinin artması amacıyla KOSGEB KOBİ’lere içerisinde birden farklı destek kalemlerinin yer aldığı Yurtdışı Pazar programı sunuyor.

Yurt Dışı Pazar Destek Programının amacı; ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmaları ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek Türü
Genel

Destek Üst Limiti

300.000 TL

Projenin Süresi

24 Ay

Destek Oranı
Geri Ödemeli %30 | Ödemesiz %70

Bizim Katkılarımız

  • Programa uygunluğun tespit edilmesi,
  • Proje için ön hazırlık araştırması yapılması,
  • Proje başvuru dosyasının hazırlanması,
  • Proje bilgi dokümanın yazılması,
  • Programa başvurusunun yapılması,
  • Proje başvuru sürecinin takip edilmesi,
  • Kurul görüşmelerine sunum hazırlanması,
Desteklenen Giderler

Personel Giderleri – 90.000 TL

Donanım Giderleri – 50.000 TL

Yazılım Giderleri – 50.000 TL

Tanıtım Giderleri – 100.000 TL

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri – 150.000 TL

Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri – 100.000 TL

Hizmet Alım Giderleri – 100.000 TL

Destek Süresi?

Programın destek süresi 2 yıldır.