Proje Yazım ve Teknik Hizmetleri

Proje Yazım ve Teknik Hizmetleri

İK10 Danışmanlık, ulusal ve uluslararası fonlarla devlete bağlı kurumların uygun proje bazlı programlarını, projenin ana fikrinin proje sahibi ile danışman arasında belirlenmesiyle birlikte ele alınan tüm fikirlerin kâğıda dökülmesi işleminden projenin hazırlanması ve yürütülmesine kadar bünyesinde çalışmalar sağlamaktadır.  Yürütülen söz konusu proje yazım ve teknik hizmetler kapsamında TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, KOSGEB, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) gibi benzer kurumların proje tabanlı programlarını örneklendirebilmek mümkündür.

 

İK10 Danışmanlık, ulusal ve uluslararası destek, teşvik, hibe ve kredi programları kapsamında sağlamış olduğu fon ve projelerde yer almak üzere yürütülecek danışmanlık hizmetini bünyesinde kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde yatırımcılarına sunar.  İşletmemiz aynı zamanda yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda hibe imkânlarını araştırarak en etkili hibe/kredi alabilmeleri için uygulama sürecinde hizmet vermektedir.  

 

PROJE YAZIM VE TEKNİK HİZMETLERİ SÜREÇ YÖNETİMİ

  • Proje planlarının oluşturulmasına ilişkin proje sahibi ile ik10 danışmanlık proje ekibi arasında teknik toplantı yapılması,
  • Teknik toplantı sürecinde projeye konu fikrin uzman ekiplerimiz ile proje sahibi arasında detaylarının belirlenmesi,
  • Proje zaman ve kaynak planlaması,
  • Hem proje sahibinden hem de işletmemiz çatısı altında edinilen bilgiler ışığında proje ön taslağının hazırlanması,
  • Proje yazım dosyasının tamamlanması ile beraber ilgili belirlenen projenin ve/veya başvuru formunun oluşturulmasında projeyi destekleyici verilerin toplanması için yönlendirici danışmanlık rolünün üstlenmesi,
  • Proje başvuru dosyası vs. dokümanları proje sahibinden alınan bilgiler ışığında hazırlanması,
  • Başvurunun yapılmasının ardının sürecin takibinin yapılması,
  • Proje başvuru kabul sonrası yürütme ve izleme aşamalarının yürütülmesi,

 

Proje yolculuğunuzun, arzu edilen zamanda hedefine varacak şekilde gelişmesini ve sektörde bayrak proje olarak lanse edilecek, örnek teşkil edecek bir yatırım olması için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz.  Bizler ilk adım olan fikir aşamasından son adım proje süresinin bitimine kadar geçen her süreçte yanınızda olup bu yolculukta sizlere eşlik etmekten büyük mutluluk duyarız.