Stratejik Planlama

Her işletmenin kendini gelecekte görmek istediği bir yer vardır. Peki, bu yere ulaşabilmek için neler yapılması gerekir? İşletmeler hedeflediği başarılar konusunda çok net iken başarıya ulaşma adımlarında derin boşluklara düşmektedir. Stratejik planlama bu noktada önem arz etmekte ve işletmelerin geleceklerinde yükselen bir eğri çizilmesine olanak tanımaktadır. Tutarlı davranışlar sergilenmesini sağlayan stratejik planlama ile işletmeler geleceğe dair daha doğru kararlar verebilir.

Stratejik planlama süreci kendi içerisinde 3 aşamadan oluşmaktadır:

  1. Stratejik Plan Hazırlık Süreci
  2. Stratejik Plan Oluşturma Süreci
  3. Stratejik Plan Uygulama Süreci

 

Bu 3 süreç sonunda firmaya uygun stratejik planlar hazırlanır ve firma için yol haritası çizilmiş olur. Stratejik planlamada esas önemli konulardan biri ise planlamaların hayata geçirilmesi ve taslak halinde kalmamasıdır. Gerçekleştirilmemiş planların bir hükmü yoktur. Stratejik planlamada zaman programı da oldukça önemlidir. Hedefler uygun zamanlarda hayata geçirilerek işletme için doğru adımlar atılacaktır.

İş hayatında geleceğe yönelik avantaj sağlamak isteyen tüm işletmeler stratejik planlama çerçevesinde süreçlerini yürütmelidirler. Şirketin iç dinamiklerinden başlayarak dış dinamiklere kadar etki eden stratejik planlama tüm aşamaları doğru yapıldığı takdirde işletmeler için can damarı olacaktır.