Ticaret Bakanlığı Yurtiçi Fuar Desteği

Ticaret Bakanlığı Yurtiçi Fuar Desteği

Bakanlığımızca belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların yapacakları harcamalar desteklenmektedir.

Bakanlıkça açıklanan listedeki fuarlara ilişkin katılımcılara yer kirası ve stand masraflarına yönelik destek sunulur.

DESTEK ORANI – %50

BİZİM KATKILARIMIZ

  • Müşteri’nin söz konusu programlardan yararlanabilmesi amacı ile bir proje ve/veya başvuru formunun oluşturmasına yardımcı olunması,
  • Belirlenen projenin ve/veya başvuru formunun oluşturulmasında projeyi destekleyici verilerin toplanması konusunda katkı sağlanması,
  • Proje başvurusundaki başvuru dosyası vs. dokümanları teklif olarak sunulacak hale getirmek ve dokümantasyon yönetimi hakkında danışmanlık desteği verilmesi,
  • Projenin başvuru sürecine uygun hale getirilmesi,
  • Projenin kabulü ile birlikte projenin yürütüm hizmeti verilmesi, (sözleşme dosyası hazırlığı, yararlanıcı beyan raporlarının hazırlanması, bildirim mektubu zeyilname hazırlığı, ara ve nihai raporların hazırlanması)