Tübitak Destek Programları

Tübitak Destek Programları

TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programı

Kimler Destek Alabilir?

TÜBİTAK destekleri hem Kobi hem de sanayi firmalarını kapsamaktadır. İşletmelerin ölçeklerine göre değişen destek tutar ve oranlarında destekler verilmektedir. Ayrı desteklere yapılan başvurulara süreç hemen hemen aynı ilerlerken alınan destek tutarları farklılık göstermektedir.

Sürekli açık olan destekler olduğu gibi çağrı bazlı dönemsel açılan desteklerde yine TÜBİTAK tarafından işletmelere sunulmaktadır. Çağrı bazlı açılan desteklerde sektör ayrımı yapılabilirken, sürekli açık destek programlarında sektör ayrımı olmaksızın geniş bir kitleye hitap etmektedir.

 

Destek Programları

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

 

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1501 çağrı bazlı açılan bir destek olup 2020 yılından itibaren senede 2 kez açılmaktadır. Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin (kobi) Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve yenilikçi faaliyetlere teşvik edilmesidir.

Proje süresi en fazla 36 ay olarak belirlenmiştir.

Çağrı bazlı olarak proje konuları değişiklik gösterebilmektedir. Kobiler çağrıları takipte kalarak uygunluk sağladıkları takdirde başvuruda bulunabilmektedir.

Destek kapsamında; personel, makine-teçhizat, yazılım, Ar-Ge malzemeleri, sarf malzemesi, seyahat giderleri, teknik danışmanlık giderleri gibi konular üzerinden firmalara destek verilmektedir.

 

1507 – TÜBİTAK Kobi Ar-Ge Başlangıç Programı

1507 çağrı bazlı açılan bir destek olup 2020 yılından itibaren senede 2 kez açılmaktadır. Programın amacı kobilerin Ar-Ge projesi yolculuklarında destek olmak ve süreci kolaylaştırarak yeni ürünlerin oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Proje süresi en fazla 36 ay olarak belirlenmiştir.

1501 programı ile beraber açılan çağrı bazlı program kapsamında Kobilere makine-teçhizat, personel, yazılım, donanım, seyahat giderler, ham madde giderleri, teknik danışmanlık giderleri için destek verilmektedir.

 

1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Uluslararası niteliği olan projeleri TEYDEB 1509- Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında değerlendirmektedir. Eureka, Eurostars, Era-Net gibi uluslararası proje çağrılarında destekler ülkelerin ilgili kurumları tarafından verilmektedir.

Pazarlama odaklı, kısa sürede ticari faaliyetlere dökülebilen projeler öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Avrupa Birliğine üye ülkelerin ortak konsorsiyumunda gerçekleşen projeler ülkemize oldukça büyük değer sağlamaktadır.

Çağrı özelinde konular, süreler, destek maddeleri farklılık göstermekte ve açılan çağrı ile beraber resmi sitelerde yayınlanmaktadır.

 

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1511 öncelikli alanlar proje çağrısı temelinde ülkemizin ihtiyaçları ve hedefleri üzerine yürütülen çalışmaları kapsamaktadır. Programın amacı; teknoloji birikiminin arttırılması, yeteneklerin arttırılması, yeni teknolojilerin geliştirilmesi olarak sıralanabilir.

Çağrı bazlı başvurulan projeler farklı konular üzerinden firmalara destek vermektedir. Personel, makine-teçhizat, yazılım, donanım, seyahat giderleri, malzeme ve sarf giderlerini kapsayan projelerin destek üst limiti, oranları ve destek süresi çağrıya göre değişmektedir.

 

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

Yenilik Destek Programı kapsamında açılan Siparişe Dayalı Ar-Ge projelerini destekleme çağrıları sene içerisinde belirli dönemlerde açılmaktadır. Çağrı kapsamında istenilen ortaya çıkarılacak Ar-Ge ürünün hali hazırda bir müşterisi olması ve proje çerçevesinde ürünün ticarileştirme boyutunun düşünülmesidir.

Tüm TÜBİTAK desteklerinde olduğu gibi personel, makine-teçhizat, yazılım, donanım, seyahat, teknik danışmanlık, malzeme ve sarf giderleri için destek verilmektedir. Açılan çağrıya göre değişen destek oranlarından siparişe dayalı yenilikçi ürünü olan firmalar faydalanabilmektedir.

 

AR-GE SÜRECİNİZE NASIL DESTEK OLUYORUZ?

 

Proje süreçlerinde temelinde 2 aşamadan oluşmaktadır. Yazım ve yürütüm.

Sizler tüm enerjinizle iyileştirme çalışmalarınıza yoğunlaşırken bizler sizin için destek sürecini yönetiyoruz.

 

Proje taslağının hazırlanması;

 • Ar-Ge konusunun yeterliliğinin kontrol edilmesi ve literatür taramasının yapılması
 • Uygun devlet desteğinin belirlenmesi
 • Proje sürecinin planlanması ve ekibin oluşturulması
 • Teknik bilgi aktarımının sağlanması
 • Proje kaynaklarının belirlenmesi
 • Başvuru dosyasının hazırlanması ve ilgili birime sunulması
 • Hakem ziyaretlerinde dokümantasyon ve katılım sağlanması
 • Sözleşme sürecinin yönetilmesi

 

Proje yürütümü;

 • İş planlarının takibi ve raporlanması,
 • Mali raporlanmaların yapılması
 • Ara dönem denetlemelerine katılım sağlanması,
 • Dönem sonu raporlanmaların hazırlanması,
 • Proje sonuç raporunun hazırlanması ve sunulması

TÜBİTAK BİGG PROGRAMI

2015 yılında TÜBİTAK tarafından kullanılan BİGG programı Bireysel Genç Girişimcileri desteklemek amacıyla kurulmuştur. 1512 olarak başvurulan program üzerinde bazı değişiklikler yapılarak yeni BİGG programı kurgulandı. Çağrı bazlı açılan BİGG programı temelinde girişimcilik ekosisteminin gelişimini hızlandıracak şekilde TÜBİTAK ve başka firmaları bir araya getirmektedir. İş rehberliği, girişim kampları, eğitimler, kuluçkalık gibi birçok farklı destekten faydalanmak isteten girişimciler TÜBİTAK’a başvurmaktadır.

Kimler başvurabilir?

 • Yenilikçi iş fikri olanlar,
 • Örgün öğretim gören ve bir yıl içerisinde mezun olabilecek bireyler
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecesini son 10 yıl içerisinde almış bireyler
 • Şirket ortaklığı bulunmayan bireyler
 • Daha önce 1512 kapsamında destek almamış bireyler

Değerlendirme

Eğitim ve mentörlük süreçlerinin sonunda uygun bulunan iş fikirleri için değerlendirme ve girişimcilerin sunum yapmaları söz konusu olacaktır. BİGG başvuruları başarılı olan girişimcilerin Teknokent bünyesinde şirket kurması sağlanarak kuluçka merkezinde ücretsiz ofis tesis edilecektir.

BİGG başvuruları başarılı sonuçlanmayan girişimciler ise iş fikirlerine yatırımcı buldukları takdirde İstanbul Teknokent Kuluçka Merkezinde şirket kurabileceklerdir.

Katalog

Tübitak

İncele