Kobi’lerde Az Zahmetli Proje Bazlı Olmayan Teşvikler

Kobi’lerde Az Zahmetli Proje Bazlı Olmayan Teşvikler

Bir işletmenin hangi alanda desteğe ihtiyacı olduğuna karar vermek, aynı işletmenin ilerlemesindeki bel kemiğidir. KOSGEB İşletme Geliştirme Destek programı kapsamında  755.000 TL ye kadar destek verilmektedir. Şimdi bu programı birlikte inceleyelim.

İşletme Geliştirme Destek programının kendi dinamiklerinin ve amacının başında  küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin analiz edilmesi ve güçlendirilmesi, işletmenin dünya bakış açısına sahip olması için kurumsallaşma ve kurum kültürünün oluşması, iş stratejilerinin genişletilmesi, marka olma ve markayı büyütme projelerinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi yani markalaşma dinamiğinin oluşması önceliktir. İşletmelerin kapasitelerinin artırılması, kendi içlerinde ya da kurumsallaşma kültürü içinde öncelik ihtiyaçlarının belirlenmesi bu programın öncelikli amacıdır. Bu program, 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır

İlk aşamada bu destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin “ Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif olması gerekir.

Bu destek programının süresi işletme için 2 yıldır. Yukarıda sayılan amaç maddelerinin gerçekleşmesi ve işletmenin hacminin büyümesi için program kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler mevcuttur. “Yurt içi fuar desteği, Yurt dışı fuar desteği, Nitelikli eleman istihdam desteği, tasarım desteği, Sınai mülkiyet hakları desteği  Belgelendirme desteği ,Test ve analiz desteği Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği  Bağımsız değerlendirme desteği  Model fabrika desteği  Teknik danışmanlık desteği” dir.

 

Bir işletmenin kendini ve tüm ürünlerini tanıtmasının en önemli tercih yollarının başında Yurt içi fuar gelmektedir. Ülkemizde neredeyse her iş kolu için fuarlar düzenlenmekte ve katılım sağlayanlar için olumlu geri dönüşleri beslemektedir. Bu program kapsamında Yurt içi fuar desteği, işletmelerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına, İzmir Enternasyonal Fuarı’na ve IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılımlarına destek verilir. Fuarlar içinde kullanılan stantların  toplam net stant azami %50 si destek programına dahil edilebilir. İlk kez düzenlenen / gerçekleştirilen fuarlarda ise net stant alanının 2500 metrekareyi geçmeyecek şekilde azami %50si destek programına alınır. TÜSİAD MÜSİAD TOBB ve TİM tarafından ev sahipliği yapılan fuarlar ile  IDEF F Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ve konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlara münhasıran ilk defa düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50 si destek kapsamına alınabilir. Bunların dışında

  • Boş yer kirası ile stant dekorasyon giderlerini kapsar.
  • Her fuar katılımı için azami destek alanı 50 metrekaredir.

Destek üst limitleri ise; Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 TL,  Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 150  TL,

IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 TL, IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı hariç konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlar için m² başına 500 TL olarak uygulanır.

 

 Unutmamak gerekir ki işletmenin program süresince en fazla 4 fuar katılımına destek verilir.

 

Yukarıda sıralamış olduğumuz destekler içinde de yer alan ve bizim üzerinde sıkça durduğumuz BELGELENDİRME DESTEĞİ;

İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü,Türk Akreditasyon Kurumu ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda

alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri,

 

Helal Akreditasyon Kurumu ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan,

 TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgelere

ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları

İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki belgeler (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS, TS ISO 18001), TS ISO 45001:2018 vb.) ile yurtdışından onaylanmış/akredite kurum/kuruluşlardan alacakları belgelere

ilişkin giderlerine destek verilir.

 

Burada önemle altını çizmek istediğimiz konulardan biri de  İşletmelerin yurtdışından alacakları belgelerden; TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belgelere destek verilir.

Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.

 

İşletme Geliştirme Destek programının destek kalemlerinden biri olan TEST ve ANALİZ DESTEĞİ

 

İşletmelerin kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarları ile TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz,

kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

Burada da bir kez daha hatırlatmakta fayda gördüğümüz konu ise; İşletmelerin test, analiz, kontrol-muayene konularında yurtdışından alacakları hizmetlerden; TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmetlere destek verilir.

 

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA İŞLETMELERİN DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI

Yukarıda verilen tablo detayları ve diğer tüm sorularınız için 0212 574 01 02 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

 

İşletme Geliştirme Destek programında yer alan önemli hususlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar mevcuttur. Bu program içinde destek ödeme talebi en geç destek programının tamamlanma tarihinden 4 ay sonrasında kadar yapılmalıdır. Bu sürenin sonundan itibaren 2 ay içerisinde mazereti ile ödeme talebinde bulunan işletmelerden uygulama birimi tarafından mazereti uygun bulunanların ödeme talebi işleme alınır. Belirtilen sürelerin dışında yapılan ödeme talepleri işleme alınmaz.

İşletme, sahip ortak ve bunların ailelerinden olduğu işletmelerden destek kapsamında mal ürün ya da hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi sonucunda destek ödemesi yapılmaz.

Destek programı süresinde işletmenin devri veya başka bir işletme ile birleşmesi uygulama birimi tarafından değerlendirilerek destek programının devamına veya sonlandırılmasına karar verilir. Programı süresinde, işletmenin tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde destek programı sonlandırılır.

Destek programı sonlandırılan, tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmelere ödeme yapılmaz. Destek programının sonlandırılması durumunda; işletmelere yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.

 

Bu destek programı ve diğer tüm sorularını için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Bir yanıt yazın