E-Turquality

E-Turquality

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, Türkiye’de bilişim ve alt sektörlerinde yer alan firmaların ve iş birliği kuruluşlarının uluslararası pazarda ön plana çıkabilmesi, rekabet avantajı kazanması, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve ihracat performansının artırılması için program kapsamına alınan giderlere ilişkin destek alabilmesini sağlayan yenilikçi bir teşvik ve destek programıdır.

Dünyada ilk kez programlanan devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.  Markalaşma potansiyeli olan tüm ürünlerin üretiminden pazarlamasına, satış ve satış sonrasında ortaya konulan tüm hizmetlere kadar tüm detayları kapsayan teşvik (destek) sistemi kurmak için oluşturulmuştur. Türkiye’de üretimi sağlanan ürünlerin global ölçekte marka değerinin oluşması, bu değerin sabit konumlandırılması, uluslararası pazara açılmasının sağlanması, imaj yönetiminin yapılması Turquality nin temel hedefidir.

Şirketler, kurumlar ve iş birliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarda rekabet avantajı elde etmesi amacıyla kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı pazarlanması orada tutunması ve markalaşması için tüm faaliyetlere ilişkin giderlerin Desteklenme ve Fiyat istikrar Fonundan karşılanması üzerine oluşturulmuştur. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 449’uncu maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin düzenlenmesi hakkında, 5447 karar sayısı ile alınan bu karar ile Türkiye’de bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım hizmetlerine sunulan ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler kurumlar ve işbirliği kuruluşlarına sunulan destekleri kapsar.

 

Kimler E-Turquality Desteklerinden Faydalanabilir?

 

 • Yazılım
 • Yapay zekâ,
 • Veri merkezi,
 • Bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri,
 • Dijital aracılık ve hizmet platformları
 • Blok zincir yazılım ve teknolojiler,
 • Büyük veri,
 • Siber güvenlik,
 • Akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri,
 • Telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri,
 • Dijital oyun,
 • E-spor,
 • Finansal yazılım ve teknolojiler


E- Turquality kapsamında ihracata hazırlık ve kurumsallaşma kapasitesi oluşturma aşaması destekleri belirlenmiştir.

 • Teknoloji hizmet ürünleri üreten şirketlerin ihracata hazırlanması ve proje kapsamında hedeflenen ülkelere ihracat yapabilmeleri amacıyla 2 yıl süre ile devam ettirilir.
 • Hizmet sektörü rekabet gücünün artırılması (HİSER) projesi desteği
 • Yurtdışına yönelik pazarlama ve pazarda tutundurma aşaması destekleri
 • E- Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı
 • Yıldız Teknoloji ofisleri desteği
 • Yurtdışı yüksek katma değerli bilişim yüklenici projesi desteği
 • Veri merkezi desteği

E-Turquality Süreci Nasıl İşler

Sürecin oldukça detaylı üzerine yoğunlaşılması gerekmesi sebebi ile İK10 Danışmanlık vizyoner bakış açısı, sahadaki tecrübesi ile sürecin çok daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sizler için sağlayacaktır.  Sizler için Genelgede belirtilen bilgi ve belgeler ile Bakanlığa başvuru yapılır. Bakanlık şirketin ürünlerini kurumsal ve teknolojik yetkinliklerini organizasyon yapısını ve diğer benzer kriterlerini göz önünde bulundurarak bir ön inceleme yapar.  Hemen sonrasında İK10 Danışmanlık ile eksiksiz ilerleyen bu süreç sonucu Bakanlık tarafından E- Turquality programına dahil olunur.  Program kapsamına alınan şirketlere E- Turquality sertifikası verilir ve şirketler E-Turquality logosunu kullanma hakkı kazanır. Buradaki en önemli kısım ise, danışmanlık süreci içinde gerçekleştirilecek stratejik iş planının yapılmasıdır ve bu zorunludur. Program kapsamındaki şirketler 5 yıl süre ile desteklenir. Şirketler, Genelgede belirtilen performans kriterlerini karşılaması halinde destek süresi 5 yıl daha uzatılabilir.

 

İNCELEME SÜRECİNDE BİR ADIM ÖNE GEÇME ŞANSI

İK10 Danışmanlığın sizler için özenle  hazırlayacağı Denetim Raporu Bakanlık tarafından incelenir ve şirketin denetim puanı belirlenir. Denetim puanına ek olarak aşağıdaki kriterlere sahip firmalara ek puan verilir:

 • Serbest Bölge/İhtisas Serbest Bölgesi’nde yer alması,
 • TÜBİTAK-TEYDEB programı kapsamında başarılı projelere sahip olması,
 • Marka tescil belgesine sahip olması,
 • Hizmet/Ürün tescil belgesine sahip olması,
 • Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi’ne sahip olması,
 • Devlet Malzeme Ofisi Kataloğu’nda ürünü/hizmeti bulunması.

program amaçları dahilinde uygunluğu denetlenir.

 

YUKARIDA BELİRTİLEN DENETİM KAPSAMINA DAHİL OLAN KONULAR

 • İnsan kaynakları yönetiminin
 • Bilgi teknolojileri ve dijitalleşme becerilerinin
 • Şirket vizyonunun
 • Ürünlerinin veya hizmetlerinin
 • Strateji yönetimi ve kurumsal yetkinliklerinin
 • Finansal yönetiminin ve performansının
 • Operasyon yönetiminin
 • Pazarlama, satış ve marka yönetimin becerilerinin yönetiminin
 • Uluslararasılaşma ve unicorn olma potansiyelinin program amaçları dahilinde uygunluğu denetlenir.

Program Dahilinde Stratejik İş Planı Desteği Nasıl İlerler

Stratejik iş planının yaptırılmasına yönelik Genelgede belirtilen harcamalar % 75 oranında ve yıllık 1.200.000 TL’ye kadar desteklenir.

Bu bağlamda destek kalemleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Yurtdışı ürün / hizmet / marka / Fikri Mülkiyet hakkı tescil koruma ve alım desteği
 • Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, platform geliştirme desteği
 • Kiralama desteği
 • Pazara giriş desteği
 • Rapor ve veri analizi desteği
 • Belgelendirme desteği
 • Yurtdışı arama ve test desteği
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği
 • Ürün yerleştirme desteği
 • Danışmanlık desteği
 • Komisyon desteği
 • Yurtdışı ihale desteği
 • Yıldız Teknoloji ofisleri desteği
 • Yurtdışı yüksek katma değerli bilişim yüklenici projesi desteği
 • Yurtdışı fuar, kongre, konferans, seminer bireysel katılım desteği
 • Yurtiçi fuar, kongre, konferans, seminer bireysel katılım desteği
 • Yurtdışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka oyun yazılım aracılık platformu alımına yönelik danışmanlık desteği
 • E- Turquality programının kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

 

 

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği ( HİSER)

 

Bir sektörel işbirliği kuruluşu tarafından (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ) o sektörden en az 10 firmanın bir araya gelerek proje üretmesini içeren programdır.

 • Eğitim ve danışmanlık
 • İhtiyaç analizi
 • Pazarlama, tanıtım ve reklam
 • 2 Personel istihdamı
 • Yabancı dilde geliştirilecek dijital uygulamalar için test merkezi kiralama, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer ekipman giderleri

Proje bazlı, 4.800.000 TL üst limitli, % 75 oranında desteklenmektedir.

 

Destek kalemleri ve üst limitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Detaylı bilgi için

0212 574 01 02 numaralı telefondan kobi danışmanlarımızdan bilgi alabilir, teknik toplantı talebinde bulunabilirsiniz.

 

Bir yanıt yazın