KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PROGRAMI

KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Yeşil dönüşüm; Doğal çevrenin tahribatı en aza iniyor. Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzeme değerlendiriliyor, enerji tasarrufu sağlıyor ve çevre kirliliğini en aza indirmeyi hedefliyor. Bu destek programı sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu program, 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu destek programından yararlanma koşulları vardır. Öncelikle  işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. Destek programının süresi işletme için 2 yıldır.  Kobi enerji Verimliliği Destek Programının başvuru ve yararlanma detayları için İK 10 Danışmanlık olarak sizlere hızlı ve etkin çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0212 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Kobi Enerji Verimliliği Destek Programı kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler aşağıda maddeler olarak sizlere sunulmuştur.

  1. Elektrik motorları etüt hizmeti desteği
  2. Elektrik motorları değişim giderleri desteği
  3. Enerji etüt hizmeti desteği
  4. Verimlilik artırıcı giderler desteği

Yukarıda yer alan maddelerden kısaca bahsedelim.

Elektrik motorları etüt hizmeti desteği, işletmelerin elektrik motoru değişimi konusunda mevcut durumlarını tespit ederek ihtiyaçlarını belirlemelerine yönelik alacakları etüt hizmetine destek verilir. Ulaşım konaklama gibi giderler desteklenmez.

Elektrik motorları değişim giderleri desteği, İşletmelerin elektrik motorları etüt hizmeti desteğinde belirlenen ihtiyaçlarına yönelik motor değişim giderine destek verilir.

Enerji etüt hizmeti desteği, İşletmelerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarını tespit ederek ihtiyaçlarını belirlemelerine yönelik alacakları etüt hizmetine destek verilir.  ulaşım, konaklama gibi giderler desteklenmez

Verimlilik artırıcı giderler desteği, İşletmelerin enerji etüt hizmeti desteğinde belirlenen ihtiyaçlarına yönelik verimlilik artırıcı giderlerine destek verilir.

Bu destek programının en önemli ayrıntılarından bir tanesi; program ve işletme esaslı olarak izlenir, ülke ekonomisi ve işletmelere etkileri ve sonuçları değerlendirilmesidir.

Yeşil Dönüşüm Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu sizler için hazırlanmıştır.

 

Önemli detaylardan bir diğeri ise;

Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 1.500 TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 2.500 TL’dir.

Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 60.000  TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 100.000 TL’dir.

Yeşil Dönüşüm destek programından yararlanmak için İK 10 Danışmanlık 0212 574 01 02  telefonumuzdan bizlere hafta içi her gün 09.00 – 18.00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

 

Bir yanıt yazın