İhracata Yönelik Devlet Destekleri

İhracata Yönelik Devlet Destekleri

İhracat bir ülkenin can damarı, iyi bir ihracat planı, hedef pazar/ potansiyel konumlaması ve doğru satış-pazarlama taktiklerinin yapılmasını devletin sağlamış olduğu teşvik programlarıyla desteklemek gerek. Zira ihracatta rekabet gücü edinmek için birçok prensip var; gerekli know-how’a sahip işletmeler, bunu üretim veya hizmetlerinin sunumunda doğru ve vizyonist kullanmalı ve mutlaka ki rakiplerinin seçeneklerini sınırlayabilmeli, üstünlük yaratabilmeli. Bu zor koşullarda devletin işletmelere sunduğu destek programları, ciddi bir mali destek unsuru olmaktadır. Ekonomi Bakanlığı; bu anlamda işletmeleri ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma süreçlerinde yatırım, üretim, istihdam, ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturarak destek sağlamaktadır.

Başarılı ihracat aktivitelerinin kurulması kadar geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği çok önemli; yurtdışı pazarların taleplerine hızlı yanıt verebilmek, yaratıcı pazarlama stratejileri gözetmek, aradaki coğrafi mesafeyi en aza indirgemek işletmeler için yoğun bir tempoyu gerekli kılmaktadır. Bu yoğun tempoda mali açıdan en ufak bir destek dahi işletmeler için teşvik edicidir. İhracat yapan işletmeler fiziki uzaklığın yarattığı açığı, bol bol yurt dışı seyahatleri gerçekleştirerek kapatır. Pazar araştırmaları, yeni analizler veya hedef müşterilerle görüşmek adına gerçekleştirilen bu yurt dışı seyahatleri Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 124. maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler bu desteklerden faydalanabilir. Bu doğrultuda geleneksel pazar payımızın artışı hedeflenirken, yeni ihraç pazarları da yaratılmış olacaktır.

Destekle ilgili olarak; Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş hariç olmak üzere, en fazla 10 (on) günlük kısmı ve bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 yurtdışı pazar araştırması gezisinin desteklendiğini belirtmeliyiz. Bir yurtdışı gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD dolarını geçmemek kaydıyla araç kiralama giderleri desteklenmektedir. Kişi başı günlük 150 ABD doları geçmeyecek şekilde konaklama giderleri( oda+kahvaltı) desteği verirken bu giderleri % 70 oranında ve gezi başına en fazla 5.000 ABD dolar şeklinde desteklediğini belirtmeliyiz.

Bunun dışında yurt içinde düzenlenen fuarlara yönelik destekler ise, yer kirası ve fuar stand masraflarının yarısını, fuar başına 30.000 tl ye kadar karşılamaktadır. Görevlendirilen ihracatçılar birliğine fuar katılımı sonrası üç ay içerisinde ilgili evraklarla başvurunun yapılmasıyla işletmeler, önemli oranda tasarruf edinebilmektedir. Aynı şekilde yurtdışındaki fuarlar için de destekler bulunmaktadır, burada desteklenecek fuar listelerini takip etmek oldukça önemli; bireysel ve milli katılım fuarları şeklinde iki başlık altında toplanmıştır. Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde %50 oranında 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise % 50 oranında 15.000 ABD Doları şeklindedir destek.

İşletmeler ihracata yönelik destekler altında, yurtdışında açacakları ofis veya mağazalar için de çeşitli kazanımlar elde etmektedir. Yurtdışında açılacak birimle kurumun organik bir bağının olması ön koşul burada ve işletmeler en fazla 25 birim için , her bir ülke başına 4 yıl boyunca bu desteklerden üretici firma ise; % 50 oranında mağaza başına 120.000 dolara kadar, ticari firma ise, % 40 oranında mağaza başına 100.000 dolara kadar yararlanabilmektedir. Ofis/ depo/ showroom birimlerinde oranlar farklılık göstermektedir. Şöyle ki; üretici firmalarda % 50 oranında 100.000 dolara, ticari firmalarda % 40 oranında 75.000 dolara kadar destek sağlanmaktadır. Yurtdışında birimi açmakla birlikte 6 ay içerisinde üyesi olunan ihracatçılar birliğine gerekli evraklarla başvurulması dahilinde faydalanmamak için hiçbir sebep yok.

Oldukça karmaşık görünen bu başvuru şartları, rakamsal farklılıklar, bildiri prosedürleri işletmelerin kafasını karıştırabiliyor, yoğun iş tempolarında bu teşvik programlarının takibine vakit ayıramıyorlar. Bu noktada işverenler, işlerine kanalize olurken, bu angarya görünümlü fakat getirisi oldukça yüksek programların takibini profesyonellere bırakmalılar. Genelde yıl sonunda bu gibi teşvik kalemlerinin getirileri irdelenir ve bütçe yönetimlerine yaptığı katkıları fark eden işverenler, yararlanmalarına öncülük eden danışmanlarına teşekkür eder. İşletmenizin Devlet Destekleri hakkındaki politikaları yürütümünü, teşekkürü hak eden profesyonellere emanet edin.

Bir yanıt yazın