KOSGEB Girişimcilik Destekleri

KOSGEB Girişimcilik Destekleri

Bireylerin akıllarındaki fikirlerin hayat geçirilmesine girişimcilik denilebilir. Girişimciler risk almaktan korkmadan kendi işini kurabilen kişilerdir. Bu terim aslında bireylerin yeteneği ile ilgilidir.

Girişimci, mal veya hizmet üretimi noktasında girdileri en kârlı şekilde çıktıya dönüştürebilme yeteneğine sahip olmalı, her noktasına hâkim olduğu ve kendine güvendiği alanda işini kurmalıdır. Bugün odaklı düşünmemeli, öngörülü olmalıdır. Tek bir fikir üzerinde takılı kalmamalı sürekli yeni fikirler üretebilme potansiyeline sahip olmalıdır. Girişimciler kendilerini ve başkalarını motive edebilmeli, bir liderin taşıması gereken tüm vasıflara sahip olmalıdır.

Bugün birçok kişi kendi işini kurmak istiyor ama süreçlerin zorlu olmasından dolayı ya başlamadan pes ediyor ya da yarım bırakıyor. Bunlardan sıyrılıp kurulan işletmeler ise kuruluş dönemlerinde birçok sorun ile karşı karşıya kalıyor. Girişimcilerin karşılaştığı en önemli sorunlar ise genelde finansal kaynaklı oluyor. KOSGEB, 2010 yılından beri hayallerindeki işi kurmak isteyen girişimcilere iş hayatındaki zorluklarla mücadelenin kolaylaştırılması adına destek sağlıyor.

Girişimcilik Destek Programı olarak açılan destek 2019’da Girişimciliği Geliştirme Destek Programına dönüştü ve şuan birçok girişimci iş yeri kurma noktasında gerekli fon ihtiyacını bu destekten sağlamaktadır.

Sistemin Ocak 2019’da yenilenmesi ile birlikte girişimciler kendi içlerinde ikiye bölündü. Bunun nedeni ise imalata yönelen girişimcilerin daha fazla desteklenmesi olarak açıklanabilir. Eski sistemde girişimcilere 50.000 TL geri ödemesiz, 100.000 TL geri ödemeli toplamda 150.000TL destek sağlanırken yeni sistemde geleneksel girişimciler 65.000 TL, ileri girişimciler 365.000TL’ye kadar geri ödemesiz destekten faydalanabiliyor. Yapılan ayrım ile Geleneksel ve İleri Girişimcilere sağlanan destek kalemlerinde de bazı değişiklikler yaşandı. İleri Girişimcilere makine, teçhizat ve yazılım desteği sağlanırken, geleneksel girişimciler bu destekten ne yazık ki faydalanamamaktadır.

Henüz hayata geçmemiş olsa bile yenilenen sistem ile KOSGEB tarafından verilen eğitimlerde de bir ayrıma gidilecek. Geleneksel Girişimcilik Programına başvuracak adaylar Geleneksel Girişimcilik Eğitimini tamamlarken, İleri Girişimcilik Programına başvuracak adaylar İleri Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak sertifika alacaklardır.

Geleneksel Girişimciler

KOSGEB tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimini başarı ile tamamlamış ve açmak istedikleri iş kolu İleri Girişimci Sektör tablosundaki alanlar ile eşleşmeyen girişimciler Geleneksel Girişimcilik Desteklerinden faydalanabileceklerdir. Eski sisteme göre değerlendirildiğinde Geleneksel Girişimcilik destekleri girişimcileri tam anlamıyla memnun etmese dahi büfe, butik, market, kuyumcu gibi alım satım işlemlerinin yapıldığı birçok işletme kolayca destekten faydalanabilecektir. Yeni sistemde projenin onay süreçleri kısaltılmış ve geleneksel girişimcilerin kurula çıkmasına gerek kalmamıştır. Yani destekten faydalanabilmek için doldurulan iş planı yeterli olmaktadır. Ayrıca kuruluş dönemindeki her harcamanın faturalandırılması ve sisteme yüklenmesi gibi zorunluluklarda girişimcilerin üzerinden alınmıştır.

Verilen destekler 3 kalem altında toplanmıştır:

İşletme kuruluşu sırasında yapılan harcamalar dikkate alınmadan Gerçek Kişi Statüsünde kurulmuş işletmeler 5.000 TL, Sermaye Şirketi Statüsünde kurulmuş işletmeler ise 10.000TL destek alabileceklerdir. Yani ben aslında 7.000 TL harcadım, faturaların bir kısmı kayboldu ne kadar alabilirim gibi sorular tamamen ortadan kalkarak bir fatura ibraz etmeye gerek kalmadan girişimciler kuruluş desteğinden faydalanılabileceklerdir.

Performans Desteği ise tamamen çalıştırılacak personel sayısına göre alınabilecek bir destektir. Destek 2 performans dönemini kapsamaktadır ve her dönem sonunda toplamda ödenen personel sigorta primleri için ödeme alınabilecektir. Kısaca özetlemek gerekirse:

Sertifika desteği ise işletmenin faaliyet konusu ile uyumlu mesleki ve teknik sertifikasyonlar için verilen bir destektir. Geri ödemesiz 5.000 TL olan destekte sertifika başına alınabilecek azami destek tutarı 1.000 TL’dir.

Girişimcinin özelliklerine göre performans desteğine ek 10.000 TL daha destek sağlanabilmektedir. Destek oranının artırılması için ise girişimcinin:

– Kadın,
– Genç( 30 yaşından gün almamış),
– Engelli ( engel oranı %40 üstünde olan ve çalışabilir durumda olduğuna dair belgesi olan)
– Gazi veya birinci dereceden şehit yakını olması gerekmektedir.

KOSGEB yeni sistem ile kadınlara pozitif ayrımcılık yapmış ve istihdamın artırılmasını teşvik etmek amaçlı girişimcilere performans desteği sağlamıştır.

İleri Girişimciler

KOSGEB tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarı ile tamamlamış girişimci İleri Girişimci Sektör Tablosunda yer alan sektörlerden birinde işletme kuracak ise İleri Girişimcilik desteklerinden faydalanabilir. İleri Girişimci tablosunda yer alan sektörler ise kendi içinde 3’e ayrılmaktadır.

– Düşük- Orta Düşük Teknoloji Düzeyi
– Orta İleri Teknoloji Düzeyi
– İleri Teknoloji Düzeyi

Teknoloji düzeyinin artmasına bağlı olarak girişimcilere verilecek makine, teçhizat ve yazılım desteği artarken kuruluş ve performans desteği geleneksel girişimciler ile aynı miktarda kalmaktadır. İleri Girişimcilere verilen destekler 4 kalem altında toplanmıştır:

İleri Girişimciler, Geleneksel girişimler ile aynı oranlarda kuruluş, performans ve sertifika desteğinden faydalanmaktadırlar. Makine, teçhizat, yazılım ve danışmanlık destekleri noktasında ayrıma gidilmiştir.
KOSGEB tarafından yapılan sektör ayrımına göz attığımızda gıda, hayvancılık, tekstil, kâğıt, cam, inşaat gibi ürünlerin imalatı üzerine çalışan işletmeler düşük- orta düşük teknoloji düzeyine girerek makine, teçhizat ve yazılım alımı noktasında 100.000 TL destek alabilmektedirler.

Orta İleri Teknoloji düzeyinde ise daha çok düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretimini gerçekleştiren makinelerin imalatını yapan sektörler yer almaktadır. Örneğin tekstil ürünleri üreten makinelerin imalatı, gıda ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan makinelerin imalatı… Bunun yanı sıra biyoyakıt imalatı, sanayi gazı imalatı, boyar madde imalatı gibi sektörlerde Orta İleri Teknoloji düzeyine girmektedir. Bu grupta yer alan işletmeler ise 200.000 TL makine, teçhizat desteği alabilecek işletmelerdir.

İleri teknoloji düzeyinde ise daha çok teknoloji odaklı sektörler yer almaktadır. İletişim ekipmanlarının, manyetik ürünlerin imalatı ve doğa bilimleri, mühendislik ile ilgili faaliyetler desteklenmektedir. En yüksek destek İleri Teknoloji Düzeyine sağlanmış olup 300.000 TL’dir.

Sağlanan tüm destekler geri ödemesizdir ancak makine, teçhizat ve yazılım destekleri için hibe oranı %75’tir. Yani devlet yapılan harcamanın %25’ini sizin ödemenizi beklemektedir.

Yenilenen sistemde girişimcilerin yüzlerini güldüren en önemli değişiklik ise makine, teçhizatın yaş sınırının 3 yaşa çekilmesidir. 2019 öncesi destek programında bir makineden destek kapsamında hibe alabilmek için makinenin sıfır olması gerekmekteydi ancak sistemin değişmesiyle sınır 3 yaşa kadar çekildi. Makinenin ilk alıcıya kesildiği faturadaki tarih ile proje başvuru tarihi arasında 3 seneden az varsa makine destek kapsamında sayılabilecektir.

Orta yüksek ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösteren İleri Girişimcilere sağlanan danışmanlık desteğinin üst limiti ise 10.000 TL ve destek oranı ise %75’tir.
Kısaca özetlemek gerekirse:

KOSGEB’in yenilenen sistemi imalata yönelen ve yüksek teknoloji ile ilgilenen girişimciler için ileri girişimci destekleri bir altın değerindedir. Öz kaynaklarınız ile yaptığınız girişimi KOSGEB destekleriyle büyütebilir, seri üretim gücünüzü artırabilirsiniz. 2 sene boyunca sürecek destek ile personelleriniz için destek almaya devam edebilirsiniz.

Siz hayalinizdeki işi kurmaya karar verdiğiniz takdirde KOSGEB tarafından gerekli fon sağlanacaktır. Bu noktada önemli olan hayalinizdeki işi doğru anlatabilmeniz. İşinizi en iyi sizin bildiğinizi unutmayın ve denemekten kaçınmayın. Olmaz diye başvuru bile yapmadığınız destek sayesinde girişiminizi büyütebilir, ilerde adınızdan söz ettirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın