Marka Değeri Yaratmak Üzerine

Marka Değeri Yaratmak Üzerine

Marka olmak, marka değeri yaratabilmek, marka yönetimini doğru yapmak. Son yıllarda daha da değer veriliyor bu çalışmalara ve bu departmanların süreç yönetimlerine. Markayı sadece tescillemekle iş bitmiyor elbet o markanın hakkını vermek için müşteriyle sadık bir bağ kurmak inanılmaz önemli. Markalaşma kavramının M.Ö 2. yüzyıla dayandığından bahsedilir, Yunanistan’ daki zeytinyağı üreticileri için tasarlanan seramik küplerin farklılaştırılması ve bunları pazara sunarken sunumundaki özgün karakterler ilk adım olarak gösteriliyor. Onun dışında 19. yüzyılda çiftçilerin hayvanları karışmasın diye onları minik işaretlerle dağladığı bilinir bu da bir nevi markalaşma örneği. Sanayi devrimiyle beraberse ticaret hayatı canlanmış ve pazardaki ürün gamı artışıyla özellikle seri üretim gerçekleştiren firmaların markalaşmayı hızlandırdığını söyleyebiliriz.

Marka olmak, zamansız olmak ve aynı zamanda futuristik bakış açısıyla hareket etmekle gerçekleşir. Kuşaktan kuşağa aktarımı sağlanabilen ve her türlü devinime açık, değişimlerden beslenen bir bakış açısıyla yoğrulmuş marka, doğru yerlere götürecektir işletmeyi. Ürününüzün, sunduğunuz hizmetin markalaşması veyahut kendi bireysel marka imajınızın oluşması doğru stratejilerle mümkün olmaktadır. Ana kural, farklılık gözeterek yola çıkmaktan geçiyor, ne kadar özgün ve yaratıcı olunursa o kadar iz bırakan bir yer edinilecektir. Ve doğru algı yaratabilmek çok önemli. Algı inanın gerçeği yenecek kadar güçlü, bu sebeple onu doğru yerlere çekerek ilgiyi artırmak gerek.

Dikkat çekici olmak.. Bunu gerçekleştirmek için sanıyorum ruhunda ve görsel kimliğinde bunu az biraz barındırmak gerek. Markaların bir ruhu var, çünkü duygusal markalaşma denen bir olgu hali hazırda mevcut. Müşterilerle duygusal bağlar kurarak aşk markaları yaratmaktan bahsediyorum, hani şu Harley tutkunlarının aşkla bağlı oldukları marka sayesinde büyük kitleler oluşturmaları, bir yaşam biçimi haline getirmeleri bunu ve birçok paylaşımda bir araya gelmeleri gibi. Ya da bence imaj farklılaştırmasını gerçek anlamda oturtmuş olan Zara Home’un içine girdiğinizde aldığınız o kendine has, derin koku gibi. Markaların ruhu çok canlı, çok yaşayan. Dikkat çekmek deyince modada doksan yaşına rağmen inanılmaz özgün tarzıyla sağlıklı yaşlanan moda ikonu Iris Apfel gelir akıllara. Büyük bir hayran kitlesi var ve sağlıklı yaşlanma konusunda oldukça istikrarlı olması sebebiyle birçok kadına önemli bir ilham kaynağı kendisi. Peki değişik olan ne vardı kendisinde; önceleri kıyafetleriyle kendince tasarımlar yapan biriyken cesur giysileri ve o büyük gözlükleriyle bir otorite oldu tarzıyla, evet yaptığı şey gördüklerini uygulamak değildi, kendi oldu ve böyle sevildi. Öyleyse kendin olmak ve doğru adımlarla markanı başkalarından ayıracak özelliklerle inşaa etmek çok da zor olmasa gerek.

Markalar şüphesiz pazarlamayla inşaa edilip reklamla korunuyorlar. Sürdürülebilirliğiyse aslında o markanın yüzlerine, çalışanlarına bağlı. Doğru, etkili iletişim ve marka çalışanlarının bağlılığıyla daimi müşteri kitlesine ulaşabilirsiniz, çalışanlarınızın markayı ne kadar sahiplendiği ve markaya nasıl bağlı olduğu müşteri kitlenizin sadıki değeriyle eşdeğer olacaktır. Einstein’ın ‘’Şöhretin yozlaştıramadığı tek kişi’’ diye bahsettiği Marie Curie, gerçek adıyla Manya Curie dünyanın ilk meşhur kadın fizikçisi olmasıyla ve elbette ki tıp dünyasına çok büyük fayda sağladığı kanser tedavilerinde kullanılacak olan radyum buluşu ile altın bir marka olmuştur. Onu farklı kılan bir başka marka değeri ise; yaptığı buluşa gelen patent tekliflerine sırt çevirerek bu yoldan zengin olma statüsünü reddetmesi, bu onu mütevazi bir kadın markası yapmıştır.

Tüketiciye doğru mesajları verebilmek üzerine çok şey yazılıp çizilmiş. Elbette ki her markanın farklı stratejileri var bu konuda kimisi ona deneyimler sunarak yaşamasını sağlıyor kimiyse sosyal medyanın nimetlerinden sonuna kadar faydalanarak ulaşıyor tüketicisine. Her ne yapılıyorsa yapılsın öncelikli olan verilmek istenen mesajın, basit ve anlaşılır olması; komplike yaklaşımlar tüketiciyi yorabilir. Bunun yanı sıra yukarıda da bahsettiğim gibi mesaja katacağınız dikkat çekicilik tüketici kalbine dokunmakta son derece önemli ve doğru marka yönetiminin olmazsa olmazlarından. Tüketiciler, yüreğiyle düşündüğü için onların yüreğine giden yolu çok iyi gözlemlemeli. Tüketicide satın alma isteği uyandırmaya yönelik çalışmaları yapacak olan pazarlamaya bu anlamda çok iş düşüyor. Öyle güzel fikirler uyandırmalı, öyle bir şeyler yaratmalı ki pazarlama o markanın ürettiği ürüne ihtiyaç olmasa da o hissi yüreklerde hissedebilsinler.

Bir yanıt yazın