KOSGEB TEKNOYATIRIM PROJE DESTEĞİ

KOSGEB TEKNOYATIRIM PROJE DESTEĞİ

Son yıllarda ülkemizde oldukça gündemde olan ve teşvikler arasında oldukça fazla talep görerek ilk sırayı alan “Tekno Yatırım “proje desteğidir.

Tekno Yatırım proje dediğimiz şey ise; teknolojik projelere ve bağlantılı ürünlerin üretimine yönelik yatırımlara verilen destek olarak açıklanabilir.  Bir alt ve üst limiti bulunmaktadır. Elbette bu desteğin amacı ve kapsamı alanına girdiği segmentleri de vardır. Tüm bu süreçler bir danışmanlık şirketi tarafından idare edilmelidir.  Sürecin en sağlıklı şekilde ilerlemesi için ve daha profesyonel çizgide devam etmesi, zamanın doğru kullanılması, başvuru şartlarının doğru yorumlanması ve alınacak destek noktasında en hızlı yanıtı almak için uzmanlardan destek almalısınız.

Oldukça detaylı olan bu süreç, İK10 Danışmanlık tarafından kusursuz ilerletilmekte ve programın amacı ve kapsamına uygun projeler yazılmaktadır. Teknoyatırım proje desteği kapsamına giren bazı noktaları ele aldığımızda karşımıza çıkan maddelerin ilk sırasında şunlar yer almaktadır.

* Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlayan projeler

* Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacı ile işletmelerin gerçekleştirileceği yatırımlara destek sağlanmaktadır.

Elbette tüm bu sürecin destek süresi ve destek üst limitleri de mevcuttur.

Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir

Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir belgelere sahip olmalısınız.

  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

İlk şekli tamamlanmış ürün için yapılması esastır.

Eğer Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini  sağlamak amacı ile işletmelerin gerçekleştirileceği projeler maddesine dahilseniz;

 

 

  • Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,
  • Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,
  • Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,
  • Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

Şunu da hatırlatmakta fayda vardır ki; Teknoloji odaklı sanayi destek programı kapsamındaki ürünler de “Teknoyatırım” desteği  kapsamı içine alınarak devlet desteği verilmeye başlanmıştır.

Yatırım projesi destek süresi azami 36 aydır. Destek Üst limitleri için İK10 Danışmanlık ik10danismanlik.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Destek Kalemleri :

Tanıtım ve pazarlama giderleri

Eğitim ve danışmanlık giderleri

Makine desteği

Yazılım desteği

Üretim tasarım giderleri

Personel giderleri

Yukarıda sayılan destek oranları için ik10danismanlik.com.tr adresinden bilgi isteyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın